Lisans İptalleri Başladı

Lisans İptalleri Başladı

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesinin g) fıkrası hükmü gereği, bayilik faaliyetinin haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli yapılmaması halinde lisansların sonlandıracağına dair hüküm EPDK tarafından işletilmeye başlandı. 01.02.2016 tarihinden itibaren altı aylık süreler hesaplanmaya başlanarak bir çok istasyonun lisansı sonlandırıldı.

Devamı
SÖZLEŞMENİN  FESHİ  VE  HAKLILIK  DURUMU (Av.Murat Başman)

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE HAKLILIK DURUMU (Av.Murat Başman)

Akaryakıt ve LPG bayilik sözleşmeleri sürekli borç doğuran sözleşmeler olduklarından ancak ileriye doğru etkili olarak sona erebilir. Sona erme sebebi ancak haklı bir sebep olmalıdır. Haklı sebebin ne olduğu tanımlanmış olmamakla, sebebin haklı olup olmadığı her sözleşmenin ve olayın özelliğine göre değerlendirilecektir. Bu da tamamen Türk Medeni Kanunu’nun 4. Maddesinin verdiği yetkiyle davaya bakan hakimin [...]

Devamı
KAR MAHRUMİYETİ DAVALARI(Av.Murat Başman)

KAR MAHRUMİYETİ DAVALARI(Av.Murat Başman)

Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketleri asıl ve genelde ek sözleşmelerle bayiye asgari mal alma taahhüdü yüklemektedirler. Genel olarak bunun amacı bayinin mal satımındaki gayretini artırmak ve yine dağıtım şirketinin de yıllık dağıtım planını ve kanunun kendilerine yüklediği asgari dağıtım miktarını tutturmaktır. Ancak asıl amaç bu olsa da dağıtım şirketleri asgari alım taahhüdünü ileride bayie baskı [...]

Devamı
Bayiliğe ara vermek lisans iptali sebebi oldu

Bayiliğe ara vermek lisans iptali sebebi oldu

23.01.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17. maddesine g) fıkrası eklenmek suretiyle, “Bayilik faaliyetinin haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli yapılmaması halinde” bayilik lisansının son bulacağı hükmü getirilmiştir.

Devamı
LİSANSLARINIZI  KONTROL  EDİN

LİSANSLARINIZI KONTROL EDİN

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinde lisansın kurul tarafından verilen belge olduğu açıklanmıştır. Ancak piyasadaki bir çok istasyonun lisansı kurul değil ilgili daire tarafından verilmiştir. Bu lisanslar geçersizdir. Ankara…idare Mahkemesi’nde görülen bir davada, davanın Petrol Dairesi tarafından iptal edilen bir lisans için açılmış olduğu anlaşılmış, davada Kurul tarafından verilen lisansın ancak Kurul tarafından iptal edilebileceği [...]

Devamı
İNTERNET  TELEVİZYONU

İNTERNET TELEVİZYONU

istasyonlaw.com internet televizyonu çok yakında hizmete girecektir. Canlı bağlantılar, canlı bilgilendirmeler, soru-cevaplar…. Yine istasyoncunun yanında

Devamı
27.11.2013 tarihine dikkat

27.11.2013 tarihine dikkat

27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. Ve 26. Maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 13.Dairesinde açılan davada; Daire 16.05.2014 tarihinde, “5015 sayılı Kanun’un (6455 sayılı Kanun’un 44. Maddesiyle değişik) 19. maddesinin 4.fıkrasına göre, idari para [...]

Devamı
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin [...]

Devamı
Petrol Piyasası 2015 yılı İdari Para Cezaları

Petrol Piyasası 2015 yılı İdari Para Cezaları

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında  “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere [...]

Devamı
LPG piyasasında 2015 yılı İdari Para Cezaları

LPG piyasasında 2015 yılı İdari Para Cezaları

12 Aralık 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına [...]

Devamı