2013 LİSANS BEDELLERİ

28.12.2012 tarihli 28511 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No : 4202                                                                               Karar Tarihi : 20/12/2012

                                     

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 nci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a)Lisans alma bedeli:

   Rafinerici lisansı için                                     415.000.- (dörtyüzonbeşbin) TL,

              Dağıtıcı lisansı için                                                     300.000.- (üçyüzbin) TL,

              Depolama lisansı için                                       17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,

              İletim lisansı için                                                          17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL

              İhrakiye teslimi lisansı için                                           17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,

              İşleme lisansı

-Petrokimya için                                               17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,

-Biyodizel için                                         6.000.- (altıbin) TL,

              Madeni yağ lisansı için                                                 59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL,

              Serbest kullanıcı lisansı için                                             3.000.- (üçbin) TL,

              Taşıma lisansı

    – Demiryolu için                                                0.- (sıfır) TL,

    – Denizyolu için gemi başına                                   3.000.- (üçbin) TL,

              Bayilik lisansı için                                                           3.000.- (üçbin) TL,

            b) Lisans sureti                                                             1.200.- (binikiyüz) TL,

            c) Lisans tadili:                                

               Rafinerici lisansı için                                           Lisans alma bedelinin % 2’si

               Dağıtıcı lisansı için                                                           Lisans alma bedelinin % 2’si

               Depolama lisansı için                                           3.000.- (üçbin) TL,

               İletim lisansı için                                                              3.000.- (üçbin) TL,

               İşleme lisansı için                                                            3.000.- (üçbin) TL,

               Madeni yağ lisansı için                                                    3.000.- (üçbin) TL,          

               Serbest kullanıcı lisansı için                                  1.800.- (binsekizyüz) TL,

               İhrakiye teslimi lisansı için                                                3.000.- (üçbin) TL,

               Taşıma lisansı                                                              

- Demiryolu için                                            1.800.- (binsekizyüz) TL,

- Denizyolu için                                                        1.800.- (binsekizyüz) TL,

               Bayilik lisansı için                                                            1.800.- (binsekizyüz) TL.

            d) Süre uzatımı(vize)                                           Lisans alma bedelinin % 50’si

            e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası

                akaryakıt ticareti izni                                                 17.800 (onyedibinsekizyüz)TL,

            f) Tarife onayı                                                                          0.- (sıfır) TL.

  Madde 2-  Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi