27.11.2013 tarihine dikkat

27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. Ve 26. Maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 13.Dairesinde açılan davada; Daire 16.05.2014 tarihinde, “5015 sayılı Kanun’un (6455 sayılı Kanun’un 44. Maddesiyle değişik) 19. maddesinin 4.fıkrasına göre, idari para cezalarının, ancak ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra ve en geç üç ay içinde karara bağlanacağı yolundaki emredici kurala aykırı şekilde, ön araştırma ve soruşturma prosedürü uygulanmadan idari para cezası verilebilecek hallerin düzenlendiği dava konusu Yönetmelik maddelerinin, dayanağı kanuna açıkça aykırı hükümler içerdiği” gerekçesi ile ilgili maddenin yürütmesini durdurmuştu.

Bu sebeple 27.11.2013 tarihinden sonra EPDK tarafından 27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. Ve 26. maddesine göre işlem yapılan (yani ön araştırma ve soruşturma aşaması tamamlanmadan ve en geç üç ay içinde karara bağlanmayan) ceza işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu sebeple bu işlemler iptal edilecektir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi