AKLINIZDAN ÇIKMASIN

*** Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasının d) Bendinde Resmi Gazete’nin 22.12.2018 Tarih ve 30633 Sayısında yapılan değişiklikle

Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde, kendiliğinden sona erer hükmü, iki ay olarak değiştirilmiştir.

Dikkat !!!

Bayilik sözleşmeniz son bulmuş ve iki ay içerisinde yeni bir dağıtıcıyla sözleşme imzalayıp EPDK ya ibraz etmez (lisans tadili yapmazsanız), lisansınız kendiliğinden son bulacaktır.

—————————————————————

*** Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasının g) Bendinde Resmi Gazete’nin 22.12.2018 Tarih ve 30633 Sayısında yapılan değişiklikle

Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde,

lisansınız kendiliğinden son bulacaktır.

—————————————————————

*** SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’ nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasının d) Bendinde Resmi Gazete’nin 17.01.2019 Tarih ve 30658 Sayısında yapılan değişiklikle son duruma göre,

LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması hallerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla, lisansları sona erer.

Dikkat !!!

Bayilik sözleşmeniz son bulmuş ve iki ay içerisinde yeni bir dağıtıcıyla sözleşme imzalayıp EPDK ya ibraz etmez (lisans tadili yapmazsanız), ya da mevcut dağıtıcınızla sözleşmenizi yenilemezseniz, lisansınız son bulacaktır.

—————————————————————

*** Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18. Maddesinin 5. Fıkrasında Resmi Gazete’nin 22.12.2018 Tarih ve 30633 Sayısında yapılan değişiklikteki  son duruma göre:

Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu ……Kuruma bildirmek zorunludur.

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi