Belli sayıda bayisi olmayana artık dağıtıcı lisansı yok

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Temmuz 2019 Tarih ve 30826 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik lisanslar kapsamında bir çok yeni hüküm getirmekle birlikte, bunlardan en önemlisi dağıtıcı lisans sahiplerinin bayi sayısına ilişkin olan hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34. Maddesinden sonra gelmek üzere 34/A maddesi ihdas edilmekle maddeye göre,

Dağıtıcı lisansı sahipleri lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en az on, altı ay içinde en az yirmi beş ve bir yıl içinde en az elli istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturmak zorundadırlar.

Yönetmeliğe eklenen geçici 24. maddeye göre de, halen dağıtıcı lisans sahibi olan kişiler, 01.01.2020 tarihinden itibaren 34/A maddesinde belirtilen sürelerde bayilik teşkilatını oluşturmak zorundadırlar.

Bu süreler içinde ve belirtilen sayılarda bayilik teşkilatının oluşturulmaması veya bayi sayısının 35/A maddesindeki sayının altına düşmesi halinde, dağıtıcı lisans sahibi 30 gün içinde gerekli sayıya ulaşmak zorundadır.

Yine dağıtıcı lisans sahiplerinin yakıtlarına ekleyecekleri ulusal markeri talep edebilmeleri için de bu sürelerde ve sayılarda hareket etmek zorundadırlar. Halen dağıtıcı lisans sahibi olanlar ise bu maddenin yayını tarihinde yeni lisans almış dağıtıcı olarak kabul edilir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi