Arşiv | Kaçak Petrol RSS feed for this section
Marker’den kapalı istasyonların maliklerine üç aylık lisans başvuru süresi

Marker’den kapalı istasyonların maliklerine üç aylık lisans başvuru süresi

28.02.2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleriyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20. Maddesindeki idari yaptırımlar hükümleri değişikliğe uğramıştır. 20 maddedeki bu değişikliklerden maddenin ikinci fıkrasının ( c )bendinde belirtildiği şekilde, kaçakçılık fiili yapılan istasyonların bir daha lisans [...]

Devamı
Kaçak Petrol

Kaçak Petrol

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinde kaçak petrolün ne olduğu tanımlanmıştır. Buna göre: Kaçak petrol; a)    Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı, b)   Yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü ve petrol ürünlerini, c)    Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta [...]

Devamı

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi