Arşiv | Madeni Yağlar hakkında Tebliğ RSS feed for this section
Madeni Yağlar Hakkında Tebliğ

Madeni Yağlar Hakkında Tebliğ

12.02.2011 tarihli ve27844 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu tebliğ, piyasaya sunumu yapılan madeni yağların; yanılmaya yol açmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, [...]

Devamı