Arşiv | Petrol Piyasası Kanunu RSS feed for this section
Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasası Kanunu Kanun No : 5015  Kabul Tarihi : 4/12/2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin [...]

Devamı