Arşiv | Ruhsat ve Lisans RSS feed for this section
LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI

LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI

LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI BAŞVURULARINDA  SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1) Başvuru Dilekçesi Yetkinin müştereken verilmesi halinde,müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır. Lisans başvurusunu yapanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, Tüzel kişi olması halinde ise adı veya unvanı yazılmalıdır. (Ek-1’deki örneğe uygun) 2) Taahhütname Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Ayrıca, taahhütnamenin [...]

Devamı
Akaryakıt Lisans  İşlemleri

Akaryakıt Lisans İşlemleri

İstasyonlu ve İstasyonsuz Bayiler lisans istemlerinde aşağıdaki belgelerle başvuracaklardır. “Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.” 1.    Başvuru Dilekçesi Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” örneği kullanılır. 2.    Taahhütname Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-2 sayılı [...]

Devamı