Arşiv | LPG Otogaz Lisansı RSS feed for this section
LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI

LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI

LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI BAŞVURULARINDA  SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1) Başvuru Dilekçesi Yetkinin müştereken verilmesi halinde,müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır. Lisans başvurusunu yapanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, Tüzel kişi olması halinde ise adı veya unvanı yazılmalıdır. (Ek-1’deki örneğe uygun) 2) Taahhütname Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Ayrıca, taahhütnamenin [...]

Devamı