Para Cezalarının Tahsili

Petrol ve LPG piyasasında idari para cezalarının gündeme gelmesinden sonra, ilgili vergi dairelerince tahsilat, haciz işlemleri başlayınca, o güne kadar konunun pek de farkına varmayan bayiler işin ciddiyetine vakıf olmaya başladılar. Banka hesapları ve kredi kartı post terminallerine, akaryakıt naklini gerçekleştirdikleri tankerlere hacizler kondukça bayi de ne yapacağını şaşırdı. Bu arada imdada yetişen, kamu alacaklarındaki taksitlendirme yasasından yararlanan bayiler bir nebze olsun nefes aldı.
Ancak bu işte bir terslik vardı, Kabahatler Kanunu gereği verilen idari para cezaları kesinleşmeden tahsil edilemiyordu da, 5015 ve 5307 sayılı Kanun’lara tabi olanlardaki bu fark nereden kaynaklanıyordu. Bu fark vatandaşın kabahati değildi. Bizlerin de içinde bulunduğu hukukçular işin üzerine gidince, yasal durum kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Bu arada Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilen 05.11.2008 tarihli yazıda, tarih aralıkları belirtilmek suretiyle bir kısım cezaların kesinleşmeden tahsil edilemeyeceği, bir kısmının ise tahsil edilebileceğine dair görüş bildirildi. Ancak idari para cezalarının iptali için Danıştay 13. Dairesi’nde açılan davalarda talep edilen yürütmenin durdurulmaları hakkında verilen kararlarda, konu en güncel haliyle ortaya çıktı ve bu kararlarda istenen yürütmenin durdurulması talepleri, “genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezaları kesinleşmeden takip ve tahsil edilemeyeceğinden, tahsilattan önceki aşamaya ilişkin bulunan bu davada ayrıca yürütmenin durdurulmasını gerektiren bir durum bulunmamaktadır” gerekçesiyle reddedilmeye başlandı. İlk başta yürütmenin durdurulması isteminin reddiyle aleyhe gibi görünen kararlar içeriğinden, “neden yürütmenin durdurulmasını istiyorsun,zaten benim olumsuz vereceğim bir karar kesinleşmeden ceza tahsil edilemez” anlamı çıkmaktaydı. Böyle bir karar aslında vatandaşın lehine olsa da aşağıda açıklayacağımız şekilde vergi dairelerine anlatılması da zor bir karardı.Zira yürütmenin durdurulması kararı verilseydi, bu karar vergi dairesine ibraz edilerek tahsilat durdurulabilirdi. Ama Danıştay’ın, “bu ceza zaten tahsil edilemez” gerekçesini, vergi daireleri anlamamakta bayağı direndiler.
Bu konuda son sözü Danıştay söylemiş bulunduğundan, açılacak davalardaki yöntemimiz de şöyle olmalıdır:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ceza verilip size tebliğ edilen bu kararda, 30 gün içinde ödeme yapılması halinde % 25 indirimden yararlanılabileceği veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 gün içinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Yasa gereği ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği yazılıdır. Siz eğer 30 gün içinde indirimli veya 60 gün içinde cezanın tamamını ödemez ve dava açarsanız, dava dilekçenizin Danıştay’da işleme konması ve EPDK’ ya varması süresi içinde EPDK, ilgili vergi dairesine tahsilat için bu kararı gönderir. Bu sebeple davadan haberdar etmek ve vergi dairesine kararın gönderilmesini engellemek için EPDK’ya bir dilekçenin verilmesinde fayda vardır. Zira böyle bir dilekçe verilmez ve ceza tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine EPDK tarafından gönderilirse, vergi dairesine derdinizi anlatmanız ve tahsilatı durdurmanız oldukça güç olacaktır. Bugüne kadar başvurduğumuz bir çok vergi dairesi konuyu anlamamış, bu sebeple tahsilatları durdurmamız oldukça güç olmuştur. Sonuç olarak, ceza kararının tahsil için EPDK tarafından vergi dairesine gönderilmesini engellemek, bunu sağlamak için de davayı EPDK’ya bu dilekçe ile haber vermek en doğru yöntem olacaktır.
Hakkında idari para cezası verilip de Danıştay 13. Dairesi’nde dava açıp cezası henüz kesinleşmeyenlerden, ilgi vergi dairesince haciz veya tahsilata muhatap olanlar; vergi dairesine başvurup bunların iptalini talep etmelidirler. Yine cezalar kesinleşinceye kadar ilgilisinden talep edilmesi mümkün olmadığından, bu cezalara herhangi bir gecikme zammı uygulanması da mümkün değildir. Bu arada yasal değişikliklerle cezalarda meydana gelen indirim ya da tamamen kaldırılma durumunda da, cezaları vergi dairesi baskısı altında ödeyen bayileri mağdur edilmiş olacaklardır. Bütün bu sebeplerle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı ve Danıştay’ın ilgili kararının ekli olduğu bir dilekçe ile vergi dairesine başvurunuzu yapın. Vergi daireleri genelde buna hemen karar vermeyip, konuyu bağlı oldukları Defterdarlığa veya hukuk bölümlerine iletmektedirler. Ancak neticede vergi dairesinin talebi kabul etmemesi durumunda, idare mahkemesinde dava açılmalıdır. Burada yanılgıya düşülmemesi gereken konu, yetkili mahkemenin vergi mahkemesi değil idari mahkemeler olduğudur.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

223 Cevaplar | “Para Cezalarının Tahsili”

 1. epdk magduru 02. Tem, 2014 | 13:45

  iyi günler dilerim.
  Ben EPDK nın kestiği İdari Para Cezaları ile ilgili zaman aşımı sürecini sormak istiyorum.
  Zaman aşımı; İşletmeye tutanak tutulup, dava devam ederken başlıyor, belli bir yıla kadar karar kesinleşmezse mi gerçekleşiyor; Yoksa dava bitip karar kesinleştiği tarihten itibaren mi başlıyor.
  Birde zaman aşımının süreleri (miktarlara göre ) kaç yıl?
  (EPDK bize, 25.09.2006 tarihinde yaptığı denetim raporuna istinaden idari para cezası kesmişti. (lisans almadan faaliyette bulunmak) Danıştay’a açtığımız dava halen devam ediyor (temyiz aşamasında). Bizim için zaman aşımı süresi nasıldır?
  Teşekkür ederim.

 2. Dava açtığınız için ceza kesinleşmediğinden zamanaşımı süresi henüz işlemiyor.

 3. iyi gunler dilerim ayni dertten bizde muzdaribiz fakat dava acmadik zaman aşimini ogrenebilirmiyim

 4. mrb hocam benim sorum kesinleşen ceza torba yasada af kapsamına gırıyormu.iyi çalışmalar

 5. Böyle bir değişiklik yok.

 6. epdk magduru 20. Eyl, 2015 | 10:51

  Sayın Editör
  Birkaç önce okuduğum bir haberde;
  Anayasa Mahkemesi, Danıştay 13. Daire’nin LPG Piyasası Kanunu’ndaki cezalarla ilgili bazı hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline ilişkin başvurusunu görüştü. Mahkeme, başvuruların birleştirilerek esastan görüşülmesine, yürürlüğün durdurulması talebinin ise esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verdi.
  Danıştay bu başvuruyu yaparken, cezaların ölçüsüzlüğünü, orantısızlığını ve EPDK’ya suçun ağırlığına göre ceza vermesini sağlayacak şekilde inisiyatif ve takdir yetkisi verilmemesini gerekçe göstermişti.
  Bizde 2006 yılında (LPG istasyonumuzda, lisansa tabi faaliyetlerin lisanssız şekilde yapılması ) kusurunda 219,600.-TL idari para cezasına maruz kaldık. Yasal olarak tüm süreçleri tamamladık, sonuçta kaybettik.
  Anayasa mahkemesinden iptal ya da yürütme kararının çıkması halinde, bizi de kapsar mı acaba?
  Teşekkür ederim.

 7. Sayın epdk mağduru

  Anayasa Mahkemesi kararları genel olarak geçmişe etkili olmaz. Ancak mahkemelerce görülen bir davada anayasaya aykırılık öne sürülmüşse o dava bakımından işlemin iptali söz konusu olur.

 8. Sevgili editör
  Davam halen Danıştay13. Daire de halen sonuçlanmamış ancak defterdarlıktan tahakkuk fişi adı altında ihbarname geldi

  Ne yapmam lazım nereye itiraz etmem gerekir şimdiden teşekkürler.

 9. Tahakkuk fişi eğer tahsilata yönelik bir işlemse dava açmanız gerekir. Kesinleşmeden tahsile konamaz.

 10. epdk magduru 04. Ağu, 2016 | 07:47

  sayın editör ,
  yeni çıkan vergi affında ,EPDK nın idari para cezaları varmı acaba?
  (…Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının yüzde 50′sinin, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50′si tahsil edilmeyecek.::)

  İdari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 30 Haziran’dan önce ödenmemiş olanlar, ilgili kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’ilerden vazgeçilecek.

 11. 6736 sayılı Kanun,

  5) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 12. Sayın Editör;
  9 Mayıs 2017 de mecliste görüşülmesi beklenen devlet alacaklarının yeniden yapılandırılması paketinin içeriğinde Epdk’nın kestiği idari para cezalarınıda kapsıyormu? İyi günler

 13. Sayın Erdi,

  Kanun teklif metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Ancak Kanun nasıl çıkar bilinmez. Saygılar.

  http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1703.pdf

 14. Sayın Editör;
  bir önceki soru mahiyeti kapsamında gönderdiğiniz kanun teklif metninde madde 1 (c-5) de şöyle bir metin geçiyor:2017 mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları diye bir ibare var.Bu ifadeye göre Epdk kurumunun kesmiş olduğu idari para cezalarıda kanun kapsamı dahilinde gibi gzüküyor.Sizcede böyle yorumlanabilir mi?Saygılar.

 15. Erdi bey öyle görünüyor ama yine de yasa çıkmadan bir şey söylemek istemiyoruz.

 16. epdk cezalarını yeni çıkan kanun da var

 17. epdk cezalarını yeni çıkan kanun da varmı

 18. sayın edidor.2013 yılında markersızlık dolayı istasyon mühürlerek 1 milyoın ceza kesildi.danıştay 1 milyon cezayı iptal etti ve hesaplarımızdaki blokeler kalktı.fakat epdk tekrar temie gonderdi.bu arada biim lisasımızın süresi doldu .lisansımızı nasıl yenileye biliriz.epdk danıştay kesinleşmeeden olmaz diyor.bie biyol gösterirseniz memnun olurum

 19. Sayın Cem, ceza davası açılmadı mı ?

 20. sayın editör istasyonumuzu yeni açmış bulunmaktaydık denetim esnasında haberdar olmadıgımız personel eğitim sertifası olmadığı için 2017 yılında tutulan tutanakdan savunmamız istendi ve denetim tarihinden 6 gun sonra belgemizi almışdık. (2019) 90,000 tutarında afaki bir ceza geldi ne yapacagımızı şaşırdık 300tl bir belge için bu orantısızlık nedir anlamış değiliz ne yapmamız gerekir yardımcı olursanız seviniriz.

 21. Murat bey cezanın iptali için idari dava açacaksınız. Dava açmanızın faydası hem tahsili durdurur hem de cezaya faiz işlemez. Süreç içerisinde yasa değişikliği vs. her şey olabilir. Bu sebeple dava açmanızda fayda var.

 22. Sayın editör bir sorum daha olacak dava açtığımız zaman tahsilin durdurulması için dava açtığımızı kuruma bildirim yapmak gerekirmi nasıl bir yol izlememiz gerekir?okadar titiz davranmamızla birlikte böyle bir afaki ceza çok zor durumda bırıkıyor inşallah hukuk mücadelemiz olumlu geçer.Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

 23. Tabi ki gerekir. Sonra maliyeyi ikna etmek mümkün olmuyor. Bu sebeple işin tahsil aşamasına yönelmesini önleyecek önlem alınmalı.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi