Denetimlere dikkat

28.03.2013 tarihinde 6455 sayılı yasayla Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun bazı maddeleri değişikliğe uğramış, yeni hükümler eklenmişti.

Değişikliğe göre, akredite labaratuvar analiz sonucuna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan akaryakıtı; üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni yağ, baz yağ, asfalt veya benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu fillere teşebbüs tamamlanmış gibi cezalandırılır.

İşin ceza mahkemesinde yargılaması böyle olmakla yine idari yönden sonuçları da oldukça ağırdır. Değişikliğe göre;

Yukarıdaki maddelere aykırı fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilenlerin (rafineri hariç her türlü tesislerin) lisansa tabi faaliyetleri koğuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar EPD tarafından geçici olarak durdurulur veya bu süre içinde aynı tesis için bir başkasına lisans verilmez. Mahkumiyet halinde lisans iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden aynı yer için lisans verilemez.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ülke genelinde kaçakçılık suçlarına bağlı kolluk görevlileri tarafından hızlı bir denetime başlanmış ve bugüne kadar sitemize bu konuda istasyonlarının kapatıldığına dair bir çok başvuru gelmiştir. Denetimlerin sıklığı ve yasal değişikliğin sonuçları ağır olan hükümlerinden zarar görmemek için istasyon işletmecilerinin yakıt alımlarında, depo temizliklerinde, istasyonda çalıştırdıkları kişileri denetlemelerindeki önem bir kat daha artmıştır. Yine istasyonunu kiraya verecek olan mülk sahiplerinin de kiracılarının fiillerinden kendilerinin zarar görmesi kesin olduğundan, kiracı seçiminde ve alınacak teminatlarda dikkatli olmaları gerekmektedir. Zira faaliyeti durdurulan istasyonun kirasını ödemesi zor olacağı gibi, onun mahkum olması halinde yeniden o yere lisans alınması cezanın ödenmesine bağlı olacağından, bu ödemenin mecburen mülk sahibi tarafından yapılacağı da kaçınılmaz bir sonuçtur.

Bütün bu sebeplerle diyoruz ki; aman dikkat.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

2 Cevaplar | “Denetimlere dikkat”

 1. SAYIN EDİTÖR. BİLDİĞİNİZ ÜZERE YENİ KANUN AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

  ”Maliye Bakanlı’ğının Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararıyla Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı. Tebliğ’de Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması kısmında yeni düzenlemeye gidildi.
  Buna göre, ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun… markeri olmadığının tespiti halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre re’sen ÖTV tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacak.
  Önceki uygulama yalnızca istasyonlar, rafineriler ve dolum tesislerini kapsıyordu. Yeni uygulamayla ulusal markersiz bir ürün herhangi bir yerde (aracın deposunda, işyerinde, vb.) bulunduruyduğu taktirde ÖTV cezası uygulanacak.”
  BİZİM ANLAYAMADIĞIMIZ BU ŞEKİLDE MAL BULUNDURAN BİR İŞYERİNİ HANGİ KURUMA (MALİYEYE Mİ EPDKYA MI) ŞİKAYET ETMEMİZ GEREKTİĞİDİR.
  TEŞEKKÜRLER

 2. Murat bey seyahatte olduğumdan inceleme fırsatımız olmasa da, vergiyi tarh ettirecek kuruma yapılması gerekir. Zira EPDK piyasanın düzeniyle ilgili bir kurum olup vergi kaçağını takip etmez.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi