Elektrik Şarj İstasyonlarına Müstakil Ruhsat

17.04.2021 Tarih ve 31457 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişikliğe göre,

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerle ilgili yönetmeliğin

1.2.1- Elektrikli araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklar, alışveriş merkezleri veya akaryakıt istasyonlarında kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları, kurulu bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak belirtilir.

maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“Ancak araç şarj istasyonu ile istasyonun kurulacağı iş yerinin işletmecisinin farklı kişiler olması halinde araç şarj istasyonuna müstakil ruhsat düzenlenir.”

Açıklamak gerekirse, otoparklar, alışveriş merkezleri veya akaryakıt istasyonlarında kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlarında ayrıca elektrikli şarj istasyonu kurulacaksa, bunların işletmecisi farklı olabilir ve onun adına müstakil ruhsat düzenlenebilir.

Yine maddeye 1.2.2 olarak eklenen

” Tamamı aynı yetkili idare sınırları içinde olmak kaydıyla, müstakil olarak kurulan araç şarj istasyonu adresinden başka yerlerde bulunan ve istasyon tarafından uzaktan veya yerinde yönetilebilen ve yetkili idarenin uygun göreceği yerlerde bulunan araç şarj üniteleri, araç şarj istasyonu için düzenlenen ruhsatta belirtilerek istasyon ve tüm üniteler için tek ruhsat düzenlenebilir.”

hükmüne göre de bir araç şarj istasyonu aynı yetkili idare sınırları içinde farklı yerlere kurulan ünitelerden oluşabilir ve bunlara tek ruhsat düzenlenir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi