EPDK cevap verdi…..Lisans parsele verilir

Hukuk danışmanımız Av.Murat Başman tarafından EPDK’ya sorulan ve sitemizde, “lisans parsele mi kişiye mi” yazısına konu olan soruya aşağıdaki yanıtı vermiştir.

Sayın Av. Murat BAŞMAN,

Petrol piyasasında akaryakıt istasyonları arasındaki asgari mesafe şartı ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılarak 14.06.1999 tarih 23019 s. RG’ de yayımlanan Tebliğle düzenlenmiştir. 20/12/2003 tarih ve 25322 s. RG’ de yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer verilen; “Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda on kilometre, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak koşulu ile Kurul tarafından çıkarılacak ve 01/01/2005 tarihinden yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir” hükmüyle söz konusu Tebliğin uygulaması sona ermiştir.

Kanun’un yukarıda verilen hükmünün uygulamasını düzenleyen Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 45 inci maddesi; “İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; a) Şehirlerarası yollarda on, b) Şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz.” hükmünü havidir. Bu hükmün uygulamasında belediye mücavir alan sınırı şehir sınırı olarak kabul edilmektedir.

Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği bayilik lisansları, tesislerin tamamlanmasını müteakip verilen lisanslardır. Bu nedenle akaryakıt istasyonları arasındaki asgari mesafe kuralı ancak faaliyet göstermek üzere lisans başvurusuna konu edilen tesislerin lisanslandırılması aşamasında dikkate alınabilmektedir.

Asgari mesafe şartına ilişkin tespit; tesisin can, mal ve çevre açısından sakıncalı olmadığını tevsik eden işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından yapılmaktadır. Bu makam belediye mücavir alanı içinde yetkili belediye, bu alan dışında ise il özel idaresi olarak uygulanmaktadır.

Kanun bazı tesisleri asgari mesafe kuralından muaf tutmuştur. Kanun’un Geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bayilik faaliyetini yürüten kişileri Kanun’un yayımı tarihinden sonra bir yıl içinde (en geç 20.12.2004’de) durumlarını bu Kanuna uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurup lisanslarını almakla yükümlü tutmuştur. Kanun, süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin faaliyetlerinin, sürenin bitim tarihi itibarıyla durdurulacağını, bu kişilere daha önce verilen hak, izin ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrakın başkaca bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale geleceğini düzenlemiştir.

Asgari mesafe kuralının hangi tesislere uygulanmayacağını düzenleyen 25/3/2008 tarih ve 1549 s. Kurul Kararı ile 20/06/2007 tarih ve 1232/3 sayılı Kurul Kararlarının yürütmesinin Danıştay 13. Dairesince durdurulması üzerine her iki Kurul Kararının uygulaması sona erdirilmiştir.

Ayrıca; 09/07/2009 tarihli ve B.62.0.PPD/13.90.11.00/5521 sayılı asgari mesafelerin uygulanmasına ilişkin Daire Başkanlığı yazısına istinaden, Kurumumuz tarafından daha önce lisanslandırılmış bulunana akaryakıt istasyonlarının adres, ada, parsel, vb. bilgileri kontrol edilmek ve birebir aynı olmak kaydıyla el değiştirmesi ve yeniden lisanslandırılmaya konu olmaları halinde asgari mesafe tutanağı aranmayacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; Kurumumuza istasyonlu bayilik lisans başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin lisans başvuru dosyaları; asgari mesafe kuralına ilişkin olarak yukarıdaki hükümler, diğer unsurlar bakımından Yönetmelik ve kamuoyuna ilan edilmiş ilgili diğer mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. Konuyu düzenleyen Kanun hükümleri bakımından Kurumumuzun bir tasarrufu söz konu olmayıp, ikincil mevzuat ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda yukarıda açıklandığı biçimde oluşturulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

31 Cevaplar | “EPDK cevap verdi…..Lisans parsele verilir”

 1. Name (required) 19. Şub, 2010 | 19:57

  Bu karara itiraz edilmiş olup itiraz hakkında karar verilmiş ve yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmışsa da, kararın konusu asgari mesafenin esasını çözen bir karar değildir. Ancak yürütmenin durdurulması kararları derhal uygulanması gerektiğinden EPDK, 2168/20 sayı ve 09.07.2009 tarihli kararı ile mesafe tutanağı aranmayacağına dair Başvuru Dilekçesi Ekleri’nde yer alan 8 numaralı dipnotun kaldırılmasına karar vermiştir. Yani EPDK bu tarihten sonraki tüm başvurularda, 01.01.2005 tarihinden önce İmar Kanunu hükümlerine göre akaryakıt veya LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin de yapacağı başvurularda mesafe tutanağı talep etmeye başlamıştır.Danıştay 13. dairesi yürütmeyi durdurmayı kaldırmışsa EPDK 25/3/2008 tarih ve 1549 s kurul kararı 20/06/2007 tarih ve 1232/3 sayılı Kurul Kararını tekrar işleme koymuyor

 2. Sayın Name

  Bu konu 1.1.2005 kararından başka bir konu. Burad ilk lisans sürelerine uyularak lisans alınmışsa, sonadan lisansın iptal edilmesi halinde asgari msafe tutanağı isenip istenmeyeceği konusu tartışılmakta. EPDK istemeyiz diyor.

 3. SAYIN EDİTÖR, BU DURUMDA 1.1.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İMAR PLANINA AKARYAKIT VE/VEYA LPG İSTASYONU OLARAK İŞLENMİŞ VE DAHA SONRA(1.1.2005′ten sonra) İNŞAAT RUHSATI ALINARAK İNŞAATINA BAŞLANMIŞ ANCAK HENÜZ EPDK LİSANSI ALINMAMIŞ ARSALARIN DURUMLARI NASIL DEĞERELENDİRİLECEKTİR? BU ARSALAR İÇİN EPDK’NIN 8 NUMARALI DİPNOTUNA DAYANILARAK YAPILAN YATIRIMLARIN TAZMİN VE TELAFİSİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? SAYGILAR.

 4. Sayın Reşit Tuz

  Genel düzenleyici işlemlere dayalı olarak belediyeden izin alıp inşaat yapmışsanız ve daha sonra işyeri açma ve çalıştırma tuhsatı alamamışsanız (ki alamayacaksınız ) ve yine EPDK’dan da lisans alamayacaksanız bu size tazmin edilebilecektir.Bundan sonraki açıklama hukuki yol olacağından bir avukata başvurmanızı öneriririz.

 5. slm ben adem 2005 de lisanlarımı aldım 2008 yılında şirketim bütün bayilik sözleşmelerimi fesh etti akaryakıt ve lpg
  başkasıyla yenilememe izin vermedi lisanlarım iptal oldu intifadan dolayı para istedi veremedi başka firmayla bayilik yapıp lisans alabilirmiyim askari mesafe açısından sorun olurmu

 6. Adem bey
  İntifayla ilgili girişimde bulunmazsa, lisans almanızda sorun olmaz. Bu konuda sitede EPDK’nın tarafımıza yazdığı yazıya bakabilirsiniz.

 7. emre aktaş 21. Oca, 2011 | 07:47

  1.1.2005 ten sonra belediyemiz imara açtığı 140 dönümlük arazide yerimizi akaryakıt ve lpg istasyonu olarak imara işlettik.2009 yılının 12 .ayında inşaat ruhsatı alarak inşaata başladık bu arada bulunduğumuz yerdeki akaryakıt istasyonu sahipleri belediye bize ruhsat verdi diye yürütmeyi durdurma istemli dava açtı.Bizim 650 metre ilerimizde aynı yönde 1.1.2005 ten önce imara akaryakıt istasyonu olarak işlenmiş yer var ama inşaat ruhsatı felan yok fakat onun karayoluna çıkışı var bizim ise belediye imar yoluna geçiş yolu izin belgemiz var ve bu aradada onunla aramızda kavşak var buradan bize herhangi bir şey çıkarmı davadan olumsuz bir karar çıkarmı cevabınızı bekliyorum.Mahkeme şu anda yerimize yürütmeyi durdurma verdi fakat belediyeye dahaca tebliği edilmedi lisanlarımızı aldık biz şu anda akaryakıt ve otogaz satıyoruz.Yardımcı olursanız sevinirim.

 8. Emre bey, 20.03.2005 den sonra lisans almak için mesafe koşulunu taşımak gerekiyor. Durumunuz zor görünüyor. Yürütmeyi durdurmayla birlikte lisansa dayalı haklarınızı kullanılması da durdurulacaktır.

 9. EMRE AKTAŞ 21. Oca, 2011 | 09:07

  sn editör bizim yerimiz aynı zamanda çift giriş çıkışlı istasyonumuzun bir giriş-çıkışı şehir içi yolundan diğeri karayolundan, karayolundan olan yol kapatılırsa diğer yoldan devam edebilmemizde bir sakınca olurmu diğer istasyon yeri (istasyon yok) ilede aramızda şehir içi yolu ve karayolunu birleştiren kavşak mevcut, bildiğim kadarıylada kavşak mesafe tahdidini aradan kaldırıyor bu konudada yardımcı olursanız sevinirim

 10. Sayın Emre Aktaş
  Bir parselin bir cephesi olur ve mesafe o cepheden hesaplanır. Bunun dışında bir yöntem bulunacaksa bir hukukçudan yardım alın. Dikkat edin istasyonunuz kapanabilir ve bu şekilde binden fazla istasyon var.

 11. EMRE AKTAŞ 21. Oca, 2011 | 12:51

  Ben sizden şu bilgiyi net olark almak istiyorum.Bize yakın mesafede olan istasyonun karayoluna cephesi vardır.Bizim ise karayolunun yan tarafında bulunan imar yoluna caphemiz vardır.Biz karayoluna direk iniş,çıkış yapamıyoruz zaten birde bu kavşak olayı hakkında net bir bilgi istiyorum.Biz yürütmeyi durdurma kararına itiraz edebilirmiyiz, edersek konu hangi mercilerde tekrar incelenir.İYİ ÇALIŞMALAR

 12. EMRE AKTAŞ 21. Oca, 2011 | 13:00

  Diğer yazıma ek olarak yakın olan istasyon yeri sadece akaryakıt istasyonu olarak işlidir.Bizim yerimiz ise akaryakıt ve LPG olarak işlidir.Bu konuda da yardımcı olursanız sevinirim.

 13. Emre bey
  Bütün bunlar hukuki sorunlar ve bizim anlamadığımız sizin bir avukatınız yok mu ? Bu sorunları avukat olmadan aşamazsınız. Biz buradan genel mahiyette cevaplar verebiliyoruz. Herkesin özel durumlarını bilmediğimizden bunlara yanıt verme olanağımız olamaz. Bu sebeple durumunuzu bir avukatın incelemesi şarttır. Yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilebilir tabiki ancak bu konuda da bir avukata başvurun, davaya müdahil olun. Siz işinizi yapın avukatlık işleri lütfen avukatlara bırakın. Yoksa sonunda kaybedersiniz.

 14. Emre bey, LPG konusunda yürütmeyi durdurma olmaz o zaman. Varsa kaldırtabilirsiniz.

 15. EMRE AKTAŞ 21. Oca, 2011 | 15:19

  Sn editör bizim avukatımız tabiki var ve işini profesyonel olarakta yapıyor davayada müdahil de olduk.Ben siz bu işlerle daha fazla uğraştığınız için tecrübelerinizden yararlanmak istedim.Cevaplarınız için teşekkürler

 16. Emre bey, avukatınız mutlaka en iyisini yapıyordur. Kolay gelsin.

 17. Cem bey, Rekabet Kurulu bu görüşte olduğunu EPDK’ya bildirmişti. Ama bu bir yasa meselesi, meclisin tasarrufunda ve henüz böyle bir tasarı yok.

 18. “SAYIN EDİTÖR, BU DURUMDA 1.1.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İMAR PLANINA AKARYAKIT VE/VEYA LPG İSTASYONU OLARAK İŞLENMİŞ VE DAHA SONRA(1.1.2005′ten sonra) İNŞAAT RUHSATI ALINARAK İNŞAATINA BAŞLANMIŞ ANCAK HENÜZ EPDK LİSANSI ALINMAMIŞ ARSALARIN DURUMLARI NASIL DEĞERELENDİRİLECEKTİR? BU ARSALAR İÇİN EPDK’NIN 8 NUMARALI DİPNOTUNA DAYANILARAK YAPILAN YATIRIMLARIN TAZMİN VE TELAFİSİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? SAYGILAR.” Bu sorunun bir benzerini sormak istiyorum. Herşey aynı alıntı sorudaki gibi ancak 1.1.2005′den önce inşaat ruhsatını alan istasyonların durumu nedir?Bir risk taşıyorlarmı?Teşekkür ederim.

 19. Murat bey burada asıl dava konusu sorumluluktur. Sizin yaptığınız masrafların sorumluluğu idarenin bir kusuruna dayanıyorsa bunun tazmini mümkün olacaktır. Her olayın özelliğine göre durum tespit edilmelidir.

 20. sayın editör 2009 lpg hariç akaryakıt istasyonu açtık bütün evrakları yol geçiş izni dahil hepsini aldık faaliyete geçti.2013 te otağımla ayrıldık yeniden sil baştan evrakları tekrar aldım ve lisansımıda dahil.şu an faaliyete devam ediyor.ilçeler büyükşehire bağlandı bizden tekrardan ruhsatlarımızı yenilememizi istediler.istasyonum iki yol arası karayolları ve belediye yolu.geçiş yol izin belgemi yeniletmiyorlar.mesafe tutmadığı için gerekirse petrolu kapatabiliriz diye söyleddiler.benim ne yapmam lazım

 21. Memet bey, eğer ruhsat yenileme işleminde yeni ruhsat vermeyeceklerse yenileme işlemine başvurmayın. İptal ederlerse dava açarsınız. Eğer ilk ruhsatınızı alırken bir usulsüzlük yoksa kazanılmış hak teşkil eder.

 22. Sayın editör..
  Ben yıllardır akaryakıt ruhsatlı ve lisanslı olarak şuan satış yapmaktayım. Ama ilçe belediyesinden yapı kullanma iznine LPG ilavesi yaparak İşyeri açma ruhsatımı yeniden aldım ve bu defa LPG lisansı için de başvuru yapacağım. şehiriçi yollarda 1 km mesafesini kurtarmıyor şuanda. Daha önce Petrol lisanslı çalıştığım için acaba epdk ya LPG dosyasını yolladığımda Asgari mesafeden muaf tutulurmuyum. Muaf tutulursam benden hangi evrak yada evrakları ister.
  İyi günler..

 23. Adem bey asgari mesafe tutanağında 1km den az bir miktar yazacağından lisans alamazsınız.

 24. Sayın editör 1977 den beri şehirler arası yolda akaryakıt bayisiyim 2005den önce Lpg lisansım olmadığı için lisans alamıyorum km mesafesine takılıyor lisans iki istasyon arası 10 km olması gerekirken bizdeki mesafe 7 km çıkıyor bu şekilde lisans alabilirmiyim İyi çalışmalar tşk.

 25. Sayın Yılmaz, cevabı siz vermişsiniz, mesafe tutmuyorsa alamazsınız.

 26. sayın editör ben kapanan bld tarafında 2013 yılında işaat ruhsatı yol geciş izni mesafe tespit tutanagı aldım 20018 yılın cins degişikliği yapı kullanım tse ve GSM RUHSATI aldım .bld kapanmadan 1 km mesafesine istasyonum uyuyordu şimdi 10 km uymuyor ben sıkıntı yaşar mıyım?

 27. Yusuf bey, yasa belediye değil şehir içinden bahsediyor. Bu sebeple belediye kapansa dahi şehir içinde kalıyorsanız yine 1 km tabisiniz.

 28. İstasyonumuzun etrafında birden fazla yol geçnektedir , istasyon kavşak ta kurulu değil ancak hem önünde hemde yanında yol mevcuttur biz yan yoldan geçiş yolu izin belgesi aldık , bu durumda asgari mesafe ölçümüne esas yolumuz geçiş yolu izin belgesindeki yoldanmı yapılır ? Yoksa diğer yol da baz alınırmı , konuyu aydınlatırsanız memnun olurum. Şimdiden tşk ederim

 29. Tanzer bey, geçiş yolu izin belgesine göre ölçüm yapılacaktır.

 30. Sn editör 2004te belediye Meclis’inden sadece akaryakıt istasyonu olabilir kararı alan ama yerin imarsız ve zeytinlik olduğu bir belgesi veya imar durumunun işli olmadığı herhangi bir izin belgesininde olmadıgı halde (belediye başkanında yanlış işlerden yargılanıp görevden alınan bir başlan olduğunu) benim 2006 da açmış oldum istasyonuma uzaklıgı 900 metre olan bu yerin açılmaya çalışmasına kanunda yeri varmıdır!İmar barışından faydalanırmı ?Benim istasyonum için bir tehlike arz edermi ? Teşekkürederim.

 31. Sayın Ali Badem, burada yazılanlarla bir sonuca gidilmez. yasal olmadığını düşünüyorsanız ruhsatının iptali için dava açmalısınız.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi