Hülle anlaşmalar başladı…

Rekabet Kurulu’nun intifa sözleşmelerine ilişkin muafiyet sınırını beş yılla sınırlandırmasına dair kararlarından sonra, dağıtım şirketleriyle bayiler arasında ileriye dönük olarak bu kararın aşılması doğrultusunda çareler bulunmaya başlandı bile. Beş yıldan sonra da bayilik ilişkisinin devamı arzulanan ve fakat uzun ilişkiyi garantiye almadan yüksek bedellerden bahsedilemeyen bu ortamda, taraflar çeşitli arayışlarla sorunu çözmeye başladılar. Aşağıdaki karar buna örnek olup, tarafların 15 yıllık bir ilişki kurulmasını sağladıkları görülmektedir. Bir tarafta dağıtıcısından kurtulmaya çalışanlarla, diğer tarafta uzun süreli garantilerle yüksek bedelleri almaya çalışanlar….bakalım süreçte daha neler olacak.

Petrol Ofisi A.Ş. – Akaryakıt Paz. San. ve Tic.A.Ş.

Petrol Ofisi A.Ş. ile Akaryakıt Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. arasındaki dikey anlaşmaya muafiyet tanınması talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda;

- Petrol Ofisi A.Ş. ile Akaryakıt Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan dikey anlaşmanın 15 yıllık intifa süresi sonuna kadar, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin 5/a maddesinde düzenlenen istisna hükmüne uyduğuna, bu nedenle Petrol Ofisi A.Ş. lehine tanınan intifa hakkının süresinin dikey anlaşmalarda yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerine ilişkin olarak 2002/2 sayılı Tebliğ ile öngörülen 5 yıllık süre sınırına tabi olmadığına,

- Ancak, Petrol Ofisi A.Ş. ile malikler, 15 yıllık intifa hakkı süresinin sonunda işletici şirket olan Akaryakıt Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin tüm hisselerinin maliklere devredileceği hususunda anlaştıklarından, bu devrin gerçekleşmesi halinde taşınmaz maliki aynı zamanda akaryakıt istasyonunun işleticisi olacağından, dikey ilişkinin istisna hükmünün kapsamından çıkacağına

karar verildi.

15.04.2010, ( 10-31/472-176 )

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi