İstasyon Devirlerinde Yönetmelik Değişikliği

17.04.2021 Tarih ve 31457 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişikliğe göre,

Yönetmeliğin 8. maddesinde yapılan değişiklikle,

“Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. (Ek cümleler:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/3 md.) Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla altı aylık süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamaz.”

09.06.2020 de yapılan değişiklikle eklenen Ek Madde oldukça tartışmalara yol açmış, sektör örgütlerince itiraza uğramıştı. Bütün bunlara karşılık yönetmelikte yapılan değişiklikle madde aşağıdaki gibi değiştirildi.

” Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez.”

Değişiklikle, sadece işletmecinin kusuru kapsamındaki değişiklikler dikkate alınacak, bunun dışında iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde dahi devir gerçekleşebilecektir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

3 Cevaplar | “İstasyon Devirlerinde Yönetmelik Değişikliği”

  1. Name (required) 14. Eki, 2021 | 20:59

    istasyonumu işleten şirket kiralarıı ödemedi ve 5 aydır kapalılar. Bayilik lisansınıda bağlı olduğu dağıtım şirketinin faaliyetine son verildiği için EPDK iptal etti. Buna rağmen ruhsatı yönetmelikteki 8. maddeki değişikliğe rağmen alamıyorum.MÜRACAATIN RUHSATI DEVREDEN TARAFINDAN YAPILMASINI İSTİYORLAR. yönetmeliğiğe aykırı davranıyorlar

  2. Ülkede idari birlik olmadığı için her kurum kendine göre bir davranış sergiliyor. İdareye başvurup işyerinin terkedildiği bildirildiğinde tutanak tutulup ruhsat iptal edilir. Bu durumda yeni ruhsat başvurusunda bulunulabilir. Bunlar dışında dava açmak gerekir.

  3. Ne güzel dünya. Artık 50 yılında yapılmış bi akaryakıt dahi tüzel kişiliğini kaybedecek ama müktesep hak kaybolmadan istediğine devredecek. Yeni mevzuata ne zaman uyacak bu firmalar. Asla olmayacak. Bence İmar mevzuatına tamamen tezt bir üzenleme olmuş. İleriye değil geriye götürür bu düzenleme.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi