İSTASYON DEVİRLERİNDE ZOR DÖNEM BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle artık istasyonların devir işlemleri de zorlaşmış oldu.

Yönetmelikte “İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli” başlıklı 8. Maddeye göre,

“Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.

şeklindeki düzenlemeye eklenen hükümle,

Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla altı aylık süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamaz.”

değişikliği getirilmiştir.

Değişikliğin yayınlandığı 09.06.2020 tarihinden itibaren istasyonların devredilmesi halinde, artık istasyonla ilgili ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgeler yeterli olmayacak, sonradan mevzuatla getirilen zorunlulukların da tamamlanması istenecektir. Bu eksikliklerin 6 ay içerisinde tamamlanmaması halinde ruhsat devri yapılmayacaktır.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi