Köy pompasından ceza yedim

Köy Pompalarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirmeksizin işletenler hakkında bir çok bayinin ağır idari para cezalarına mahkum olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak bayiler bir türlü bunun sebebini anlayamadılar. Bu konuda kendilerine başvurulan avukatlar, 5015 sayılı yasanın 8. maddesinde böyle bir bildirim mecburiyetinin getirilmediği, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ninde Resmi Gazete’de 28.09.2006 tarihinde yayınlanarak yapılan değişiklikle “lisansa işlenmek” mecburiyeti getirildiği, bu sebeple bu tarihten önce köy pompalarının lisansa işlenme mecburiyeti olmadığı gerekçesiyle dava açsalarda, bu davalar hep reddedilmiştir.

Bu konuda bilgi edinme başvurusu çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuran site hukuk danışmanımız Av.Murat Başman’a verilen cevapta da, böyle bir mecburiyetin sektörle ilgili hiç bir mevzuatta yer almadığı belirtilmiştir. Peki böyle bir cevabı veren EPDK bu cezaları neden uygulamıştır.

Hatırlayın sevgili bayiler, EPDK’ya ilk lisans başvurunuzda sunduğunuz matbu dilekçelerinizi. Orada çeşitli katagoriler vardı….örneğin, bayilik, istasyonlu, istasyonsuz…başvurduğunuz şekle göre kutucuklara (x) işareti koyuyordunuz. İşte orada en sağda işletilecek köy pompası bölümünü hepiniz boş geçtiniz. Yani ilk lisans başvurunuzda köy pompanız olmadığını belirttiniz. Bu başvurunuzdan sonra tespit edilen köy pompaları bildirimsiz olduğundan cezaya muhatap oldunuz. Çünkü size verilen lisanslarda, akaryakıt satış yeri sadece istasyonunuz olarak gösterilmiştir. Yani ilk lisans başvurusunda  köy pompaları EPDK’ya bildirilseydi, bunlar da lisansta satış yeri olarak yer alacaktı. Bu yapılmadığından lisasnta yer almayan yerde akaryakıt satışı yapmış oldunuz. Bu sebeple de 8.maddeye aykırılıktan değil, lisansta yer alan haklar dışında faaliyet göstermekten cezalandırıldınız.

Peki gerçekten yasal durum böyle mi, bu durumdaki istasyonlar ne yapmalı. Bu eylemin cezası EPDK tarafından verilen cezalar mı ?

Biz bu sayfalarda her zaman şunu savunduk. Gelen cezayı avukata götürüp buna karşı dava açın dediğinizde, avukatın da hemen “görünen köy kulavuz istemez, böyle bir mecburiyet yok, yanlış karar “deyip dava açmaya çalışması, beklenen sonuçları da getirmiş oldu. Oysa her zaman EPDK’daki lisans dosyası incelenmeli, sizin tarafınızdan yasal şartların yerine getirilip getirilmediği, getirilmemişse bunun çareleri aranmalıydı. Bunlar yapılmadan sadece karara bakıp dava açmak gördüğünüz gibi cezaların iptali yolunu açmadı.

Öyleyse şimdi ne yapmalı. Cezaya mahkum olup da açılan davaları reddolunanlar yeniden dava açabilir mi….bütün bunların cevaplarını site hukuk danışmanımıza sorduk. Cevaba göre, yeniden dava açmak mümkün ancak yeni davaların kazanılıp kazanılmayacağı, hem lisans dosyanızın hem de önceki dava dosyanızın incelemesi neticesinde ortaya çıkacaktır. Öncelikle lisans dosyanızın bir kopyasını alarak davayı yürüten avukatınıza başvurun, avukatınızın burada açıkladığımız hususlara dikkatini çekin. Gerekirse tarafımızdan bilgi ve belge desteği sağlanacağını da söyleyin. Umarız yeni çabalarınızda başarılı olursunuz.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi