Marker’den kapalı istasyonların maliklerine üç aylık lisans başvuru süresi

28.02.2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleriyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20. Maddesindeki idari yaptırımlar hükümleri değişikliğe uğramıştır.

20 maddedeki bu değişikliklerden maddenin ikinci fıkrasının ( c )bendinde belirtildiği şekilde, kaçakçılık fiili yapılan istasyonların bir daha lisans alamamasına ilişkin hükmüne geçici bir madde ile geçmişe yönelik olarak  bir iyileştirme getirilmiştir. Buna göre,

“20 nci maddenin ikinci fıkrasının ( c ) bendi, 11.04.2013 tarihinden önce kira sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilmiş ve devralan adına lisanslandırılmış tesislerde, bu lisans süresince 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlenmesi durumunda, belirtilen tarihten önce kullanım hakkını devreden ayni hak sahiplerinin, söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla ve bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma yeni lisans için başvurulması halinde, söz konusu tesis için uygulanmaz. Varsa geçici durdurma hali ancak yeni lisans verilmesi durumunda kaldırılır”.

Maddeyi açıklamak gerekirse, idari tedbir olarak mühürlenen ya da lisansı iptal edilen tesislerin 11.04.2013 tarihinden önceki devreden ayni hak sahipleri, 5607 sayılı Kanunda belirtilen fillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla, kendi adlarına üç ay içinde lisans başvurusu yapmaları halinde bu tesis için 20. Madde hükümleri uygulanmaz.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

2 Cevaplar | “Marker’den kapalı istasyonların maliklerine üç aylık lisans başvuru süresi”

  1. bu geçici madde yeride 2005 öncesi faaliyetette olan istasyonların lpg satabilmesi için geçici madde yasalaşacaktı.Kaçakcılık yapanları savunan lobi son anda kaçakcıların affını meclisten geçirdi ve bu garabed durum ortaya çıktı .kaçakcılığı yapan istasyon sahibi olanlarda acaba ne yapacak onlarda bu durumda affedilmeyecektir diyorum .doğrumu düşünüyorum. çünkü mülk sahibi başvurabiliyor.mülk sahibi kendisi kaçakcı ise affedilmeyecektir diye düşünüyorum.

  2. İbrahim rumuzlu beyefendi, 2005 öncesi km tahdidi nedeniyle lpg ruhsatı alınmayan istasyonlara yerel mahkemelere başvurarak alınan kararlar ile alınabilmektedir. Hakan Çelikkeser

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi