Otomasyonu beyan etmeye dair Kurul kararları

16 Aralık tarihli 28144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No : 3521-18                                                                         Karar Tarihi : 01/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

“Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”

MADDE 1 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı: Lisans başvurusuna konu akaryakıt istasyonunda, tarımsal amaçlı satış tankerlerinde ve/veya sabit köy pompalarında istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince verilen yazılı beyanı”

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi ve gerekli diğer bilgi ve belgelerden oluşan lisans başvuru dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Kurul Kararı’nın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında, akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin beyan dilekçesi ile İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı başvuruya eklenir.”

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları hakkında uygulanır.

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

———————————-

16 Aralık tarihli 28144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No : 3521-17                                                                         Karar Tarihi : 01/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

“Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”

MADDE 1 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı”

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararı’nın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bayilik lisansına Sabit Köy Pompası bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Köy pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

b) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı”

MADDE 3 – Aynı Kurul Kararı’nın 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“25/5/2007 tarihli ve 1206/17 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.”

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil başvuruları hakkında uygulanır.

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi