OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK VE ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI

Resmi Gazete’nin 25.03.2021 Tarih ve 31434 sayısıyla yayınlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile otoparklara şarj istasyonlarının konulması koşulları düzenlenmiştir.

Yönetmelik değişikliğine göre,

Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5 inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranır. Bu oran 01.01.2023 tarihine kadar % 2 olarak uygulanacaktır.

Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda en az % 10 oranında otopark yerinin ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dahil) düzenlenmesi şartı aranır. Bu oran 01.01.2023 tarihine kadar % 5 olarak uygulanacaktır.

Otuzbin metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinin en az birinin, yetmişbin metrekareden büyük AVM’lerde ise az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekir. 01.01.2023 tarihine kadar hızlı şarj kapasite zorunluluğu aranmayacaktır.

İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi