Petrol Piyasası 2014 Para Cezaları

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ

UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı yeniden değerleme oranını %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan etmiştir.

Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte biri uygulanır.

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır.

Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır.

Tebliğ olunur

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

7 Cevaplar | “Petrol Piyasası 2014 Para Cezaları”

 1. ahmet niğde) 13. Ara, 2014 | 23:41

  Slm bnm anlamadığım konu bu cezanın 5 te biri ödenirse mühürleme işlemini açarlarmı

 2. ahmet niğde) 13. Ara, 2014 | 23:43

  Yani petrolu açarmı epdk…..

 3. Ahmet bey, marker eksikliği veya diğer kaçakçılık fiillerinden dolayı takipsizlik kararı verilinceye ya da dava açılıp karar verilinceye kadar mühür açılmaz.

 4. Slm hile amaçlı mal bulundurmaktan epdk 170 bin TL ceza kesti mahkemede hükmü açıklayip burakilmaz ına karar verdi yani erteleme cezası verdi istasyonda mühürlü idi istasyonu tekrar nasıl Faliyet e geçebilir mevcut lisans da iptal falan olmadı tskler

 5. Yusuf bey, hükmün açıklanmasının ertelenmesine mi karar verildi. Mühür beraat ya da takipsizlik kararıyla açılabilir. Sizin hakkınızda HAGB kararı verilmiş. Bunun tedbirlerin uygulanmayacağını sağlayacağı kararları olsa da EPDK’ya anlatmakta zorlanacağınızı zannediyorum.

 6. epdk magduru 17. Eyl, 2015 | 11:35

  Sayın Editör
  Birkaç önce okuduğum bir haberde;
  Anayasa Mahkemesi, Danıştay 13. Daire’nin LPG Piyasası Kanunu’ndaki cezalarla ilgili bazı hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline ilişkin başvurusunu görüştü. Mahkeme, başvuruların birleştirilerek esastan görüşülmesine, yürürlüğün durdurulması talebinin ise esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verdi.
  Danıştay bu başvuruyu yaparken, cezaların ölçüsüzlüğünü, orantısızlığını ve EPDK’ya suçun ağırlığına göre ceza vermesini sağlayacak şekilde inisiyatif ve takdir yetkisi verilmemesini gerekçe göstermişti.
  Bizde 2006 yılında (LPG istasyonumuzda, lisansa tabi faaliyetlerin lisanssız şekilde yapılması ) kusurunda 219,600.-TL idari para cezasına maruz kaldık. Yasal olarak tüm süreçleri tamamladık, sonuçta kaybettik.
  Anayasa mahkemesinden iptal ya da yürütme kararının çıkması halinde, bizi de kapsar mı acaba?
  Teşekkür ederim.

 7. Sayın epdk mağduru

  Anayasa Mahkemesi kararları genel olarak geçmişe etkili olmaz. Ancak mahkemelerce görülen bir davada anayasaya aykırılık öne sürülmüşse o dava bakımından işlemin iptali söz konusu olur.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi