Etiket Arşivi: asgari mesafe
Akaryakıt istasyonunda LPG faaliyetine mesafe tutanağı istenemez

Akaryakıt istasyonunda LPG faaliyetine mesafe tutanağı istenemez

Danıştay, “01.01.2005 tarihinden önce İmar Kanunu hükümlerine göre inşaat veya yapı kullanma ruhsatına sahip olunması halinde, bu istasyonlarda ikinci bir faaliyet olarak LPG satışı da yapılmak istenmesi halinde mesafe şartının aranmaması gerektiği” sebebiyle yerel bir mahkeme kararını bozdu. Bozma üzerine yerel mahkemece Akaryakıt istasyonu içerisinde LPG faaliyetine 1 km mesafe şartının aranmayacağı gerekçesiyle ruhsat iptali [...]

Devamı
Mesafede EPDK’dan geri adım

Mesafede EPDK’dan geri adım

Bilindiği üzere istasyonlar arası mesafe uygulamasında ölçümün nasıl yapılacağı hususu her zaman bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bu hususta EPDK sitesinde yer alan soru-cevap bölümünde ölçümün yapılma şekli şöyle açıklanmaktaydı: “Kilometre tahdidi mesafesinin belirlenmesine ilişkin ölçümlerde, istasyonların yapı kullanma iznine konu alanlarının, uç noktalarından geçen ve yola dik açı oluşturan düzlemlerinin ölçüm yapılan yöndeki karayolu [...]

Devamı
Tartışmalı Mesafe Tutanğı

Tartışmalı Mesafe Tutanğı

Mesafe koşulunun sağlanamadığı durumlarda lisans alınmak istenen istasyon için koşulun sağlanacağı başka yola olan cephesinden ölçümleme yapılarak mesafe tutanağı düzenlendiği ve bu surette lisans alındığı, ancak bu istasyonların mesafe koşulunu sağlamadığı diğer yola cepheden de giriş çıkış verildiği sıkça görülen bir durumdur. Petrol ve LPG Piyasası Kanun ve Yönetmelikleri ve EPDK Kurul kararlarına göre, mesafe [...]

Devamı
LPG de asgari mesafe kararı

LPG de asgari mesafe kararı

KURUL KARARI       TOPLANTI TARİHİ : 02/06/2011 KARAR SIRA NO : 3251-1 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığının 23/05/2011 tarihli ve LPG.140.01.99-1156-2188 sayılı Başkanlık Makamına Müzekkeresi çerçevesinde: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun “LPG Otogaz Bayilik faaliyeti 01/01/2005 tarihinden sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına işlenen, ancak 5307 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/03/2005 tarihinden [...]

Devamı
EPDK’dan yeni mesafe kararı

EPDK’dan yeni mesafe kararı

08.06.2010 tarih ve 27605 sayı ile yayınlanmıştır.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  K U R U L  K A R A R I  Karar No:  2574/12                                                                           Karar Tarihi: 27/05/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2010 tarihli toplantısında, 11/05/2006 tarih ve 753/120 sayılı Kurul Kararı Eki olan Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları Bölüm 1- “BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” [...]

Devamı
Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi