Etiket Arşivi: Kaçak Petrol
Kaçak Petrol Yönetmeliği Kalktı

Kaçak Petrol Yönetmeliği Kalktı

26 Mart 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28953 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 [...]

Devamı
Denetimlere dikkat

Denetimlere dikkat

28.03.2013 tarihinde 6455 sayılı yasayla Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun bazı maddeleri değişikliğe uğramış, yeni hükümler eklenmişti. Değişikliğe göre, akredite labaratuvar analiz sonucuna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan akaryakıtı; üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticari amaçla [...]

Devamı
Kaçak Petrol Tasfiye Yönetmeliği

Kaçak Petrol Tasfiye Yönetmeliği

27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaçak petrol olarak tanımlanan ürünlerin tespit edilmesi, saklanması ve tasfiye edilmesine ilişkin usul ve [...]

Devamı
Genel
Kaçak Petrol

Kaçak Petrol

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinde kaçak petrolün ne olduğu tanımlanmıştır. Buna göre: Kaçak petrol; a)    Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı, b)   Yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü ve petrol ürünlerini, c)    Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta [...]

Devamı

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi