Etiket Arşivi: para cezaları
2020 Para Cezaları

2020 Para Cezaları

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra [...]

Devamı
LPG Piyasası 2014 Para Cezaları

LPG Piyasası 2014 Para Cezaları

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik [...]

Devamı
Petrol Piyasası 2014 Para Cezaları

Petrol Piyasası 2014 Para Cezaları

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun [...]

Devamı
EPDK ceza yağdırdı, ya ilan edilmeyenler !

EPDK ceza yağdırdı, ya ilan edilmeyenler !

EPDK tarafından enerji sektöründeki çeşitli oyunculara yine binlerce lira ceza verildi. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanlardaki cezların büyüklüğü dikkate alınacak olunusa, bunun birkaç katı ceza verildiği ortaya çıkmaktadır. Zira Resmi Gazete’de yayınlanan cezalar, sadece adresinde bulunamayıp tebliğ edilemeyen cezalarla ilgilidir. Bu cezalar Resmi Gazete’de ilanen tebliğ edilmektedir. Burada tebliğ edilen cezalara ilişkin şirketleri incelediğimizde, çoğunun lisansının [...]

Devamı
Cezadan önceki aşama..savunma yazısı

Cezadan önceki aşama..savunma yazısı

Gerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve gerekse 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu hükümlerini ihlal edenler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından idari para cezası verilmesi, tüm bayilerin bildiği, bilmesi gereken bir durumdur.   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ihlali tespit ettiğinde, ihlale göre bazen doğrudan ceza verme yoluna giderken, bazı durumlarda da ihlali gerçekleştiren bayinin [...]

Devamı
Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi