UYARI

Bu sitede yorumlara ve mail yoluyla gelen sorulara verilen cevaplar genel içeriklidir. Hiç bir yorumcu ve soru sahibinin birebir özel durumuyla ve görülecek görülmekte olan ihtilaf ve davasıyla ilgili cevap verilmez. Sorunun altında yorum olarak açıklanan cevaplar da, kişisel olmayan ve genel duruma uygun gelen açıklamalar olarak algılanmalıdır. Cevapların kişisel durumunuza benziyor olması halinde dahi, hukuken sonuç aynı olmayabilir. Sitede yer alan konulara ilişkin soru ve yorumlarla ilgili tüm açıklamalar bilgi verme amaçlı olup kimsenin özel durumuna cevap değildir. Bundan dolayı da bir sorumluluk taşımamız söz konusu olmaz.

Biz sitemizde bugüne kadar yüksek yargı kararlarını bile yayınlamamaya çalıştık. Zira sektörde maalesef avukatla çalışma alışkanlığı oluşmamıştır. Bayi buradan veya başka yerden elde ettiği yargı kararlarından kendine uygun olduğunu düşündüklerine dayalı olarak kendisi dava açmakta ve fakat sonunda davayı kaybedebilmektedir. Bunun ana sebebi, yargı kararlarının bir hukukçu tarafından yorumlanmamasıdır. Bir örnek vermek gerekirse:

Danıştay 8.Dairesi’nin E:2002/2229-K:2003/2229 sayılı 10.04.2003 tarihli kararında, “davacı şirketin 1968 yılından beri akaryakıt satış istasyonu işlettiği, gerekli belgelere sahip olduğu ve kazanılmış hakkının bulunduğu düşünüldüğünde 1997 tarihli tebliğ hükümlerine uymadığı nedeniyle ruhsat verilmemesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk”  hüküm kurulmuştur.

Bu kararı bulup okuyan bayi, bak ben de bu kadar yıldır istasyon işletiyorum, kazanılmış hakkım vardır, mesafe şartı vs. nedir ki şeklinde düşünebilmekte ve davayı kendisi açmaktadır.

Burada üzerinde düşünülmesi gereken hukuki müsessese kazanılmış hak müessesesidir. Oysa Danıştay 8. Dairesi bir başka kararında “hukuka aykırı olarak elde edilmiş hakkın kazanılmış hak sayılmayacağı” kararına varmıştır. Yani kazanılmış hak “mevzuata uygun elde edilmiş hak” olmaktadır.

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız, burada yazılan cevapları, yorumları kendi akıl süzgecinizden geçirdiğiniz gibi kendi durumunuzun mutlaka bir avukat denetiminden de geçmesinin şart olmasıdır. Yoksa kaybeden siz olacaksınız.

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi