Vekaletle intifa kaldırmak…harç vs….

Dağıtım şirketleri intifa terkini için doğrudan tapuya gitmiyorlar. Nedeni terkin harçları. Doğrudan tapuya gitseler orada yüksek harç karşısına çıkacak olan bayi bunu ödemem diyecek, dağıtıcı da intifayı kaldırmamış olarak geri dönecektir. Oysa şimdi bayilerden vekalet vermek için isim istiyorlar ve vekalet verdikten sonra da gerisine karışmıyorlar. Peki bu işin doğrusu ne ?

Bugün sitemize gelen telefonlardan yüksek miktarlı harçları bayilerin ödemek istemedikleri anlaşılmaktadır. Burada bir taktik hatası da yapılmaktadır. Bir kere tapuda bedelsiz terkinin harcı % 0 54 dür. Oysa terkin yapılırken intifanın kullanılmayan kısmıyla ilgili bedel konulsa burada harç % 0 15 e düşmektedir. Yani yaklaşık 3 de biri. Ancak böyle bir hesaplamada da bayiler, intifa bedelini geri ödemeyi mi taahhüt etmiş oluyoruz endişesine düşeceklerdir. Yine işlem yapılmayacaktır.

Harç miktarını azaltmak için dağıtıcıdan gelen vekaletnamelerde resmi senette yazılı intifa bedellerinden geriye kalan süre tespit edilerek bir bedel konulmalı ve bu bedel üzerinden işlem yapılması sağlanmalıdır. Ancak bu durumda da vekil olan kişi dağıtım şirketine bu bedel kadar sorumlu olacaktır. Çünkü terkinde tapuda tutulan senette bu bedeli aldım diye vekile imza attırılacaktır. Aman dikkat…

Bunun için biz diyoruz ki, dağıtıcıdan vekaletname almayın, dağıtıcının kendi yetkilisi tapuya gelerek bedeli bildirsin bu bedel üzerinden terkin harcı ödenerek intifa kaldırılsın.

Bunun dışındaki her işlem bayinin zararınadır.

 
 
 
 
 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

51 Cevaplar | “Vekaletle intifa kaldırmak…harç vs….”

  1. Sayın Cengizoğlu, intifayı bedelli kaldırırsanız daha düşük harç ödersiniz.