Etiket Arşivi: Tebliğ
Madeni Yağlar Hakkında Tebliğ

Madeni Yağlar Hakkında Tebliğ

12.02.2011 tarihli ve27844 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu tebliğ, piyasaya sunumu yapılan madeni yağların; yanılmaya yol açmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, [...]

Devamı
Madeni yağa çeki düzen tebliği

Madeni yağa çeki düzen tebliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen ”Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ” 12.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin en önemli hükümleri, tabiki 10 numara yağ satışına önlem maddeleriydi. Tebliğe göre: Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt, solvent nafta vb.) ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve [...]

Devamı