Etiket Arşivi: ceza
27.11.2013 tarihine dikkat

27.11.2013 tarihine dikkat

27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. Ve 26. Maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 13.Dairesinde açılan davada; Daire 16.05.2014 tarihinde, “5015 sayılı Kanun’un (6455 sayılı Kanun’un 44. Maddesiyle değişik) 19. maddesinin 4.fıkrasına göre, idari para [...]

Devamı