Etiket Arşivi: Fiyat
Fiyat Panolarına Dikkat

Fiyat Panolarına Dikkat

Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “f) İlan Panosu: Akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan akaryakıtların resmi isim [...]

Devamı