Etiket Arşivi: PPY
Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip [...]

Devamı