Etiket Arşivi: Yönetmelik
Ulusal Marker Yönetmeliğinde Değişiklik

Ulusal Marker Yönetmeliğinde Değişiklik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1- (1) 12 Nisan 2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak [...]

Devamı
LPG  SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

LPG SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

16.12.2012 tarih 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı [...]

Devamı
Genel
Kaçak Petrol Tasfiye Yönetmeliği

Kaçak Petrol Tasfiye Yönetmeliği

27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaçak petrol olarak tanımlanan ürünlerin tespit edilmesi, saklanması ve tasfiye edilmesine ilişkin usul ve [...]

Devamı
Genel
LPG Ön Araştırma ve Soruşturma Yönetmelik

LPG Ön Araştırma ve Soruşturma Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)’nın güvenli ve ekonomik olarak [...]

Devamı
Genel
Şahit Numune de yönetmelik değişikliği

Şahit Numune de yönetmelik değişikliği

22.02.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliğinde, marker testlerinde alınacak şahit numuneleri hakkındaki usullerde değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe göre, Şahit numune, Test veya muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde; test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test [...]

Devamı