Sebepsiz zenginleşme

Rekabet Kurulu’nun intifalara ilişkin kararlarından sonra, dağıtım şirketleri hükmedilecek cezaları göze alamayınca, kararlara uygun davranacakları yönünde hareket etmeye başladılar. Ancak bu seferde karşı atağa geçerek, intifası bitecek olan istasyonlardan, kalan sürelerin bedellerini ve diğer ödemeleri geri istemeye başladılar. Dağıtım şirketleri bayilerin önüne iki seçenek koydular. 1-Eski sözleşmeleri sonlandırarak yeniden beş yıllık sözleşme yapmak 2-Yapılan tüm ödemeleri geri iade etmek

Dağıtım şirketiyle 12.03.2010 tarihine kadar uzlaşan, yeniden sözleşme yapan ve kalan bedelleri de teminat altına alanların dışındaki tüm bayilere 12.03.2010 tarihine kadar dava açılacağı kuvvetle muhtemel bir şey. Açılacak davanın adı da sebepsiz zenginleşmeden doğan bedellerin geri iadesi. Nedir bu sebepsiz zenginleşme.

Borçlar Kanununun 61-66. maddeleri arasında düzenlenen sebepsiz zenginleşmeden doğan dava, haklı bir sebep olmaksızın başkasının zararına zenginleşen kimseden zenginleşilen şeyin iadesi için açılan davadır.

Sebepsiz zenginleşme davasının açılabilmesi için 4 şart bulunmalıdır:

1-Zenginleşme: Sebepsiz zenginleşenin (bayi) malvarlığında bir çoğalma olmalıdır. Örneğin para, makina, diğer yardımlar vs.

2-Fakirleşme: Zenginleşenin aksine diğer tarafın (dağıtıcının) malvarlığının azalması gerekir.

3-İlliyet bağı: Bir tarafın fakirleşmesi ile diğer tarafın zenginleşmesi arasında bir bağ olmalıdır. Yani taraflar arasındaki sözleşme gibi.

4-Haklı bir sebebin bulunmaması: Taraflar arasındaki bu bağdan dolayı bir tarafın malvarlığının artması ve diğer tarafın azalması her zaman iade etmeyi zorunlu kılmaz. Bu artma ve azalmanın haklı bir sebebe dayanmaması gerekir.

Haklı sebebin ne olduğu hukukçular arasında tam bir fikre bağlanmamış ve tüm sebepsiz zenginleşme hallerini kapsayan haklı sebeplerin neler olduğu tam olarak tarif edilmemiştir. Haklı sebep, verilen şeyin borç olup olmamasına, hukuki sebebin gerçekleşip gerçekleşmemesine, hukuki sebebin ortadan kalkıp kalkmamasına göre tayin edilebilecektir. Örneğin 62. maddeye göre borçlu olmadığı bir şeyi (yani sözleşmeye dayalı olmayan ve fakat açıktan verilen bir bedeli) kendi isteği ile veren dağıtıcı hataen kendisini borçlu sanıp verdiğini ispat etmedikçe verdiğini geri isteyemeyecektir. Ancak taraflar arasındaki sözleşmelerde her iki tarafa borç yüklenip bir taraf bu sözleşmeye dayalı (örneğin intifa bedeli) ödemişse bunun iadesi mümkün olacaktır. Yani gelecekteki bir amaca (15 yıllık intifaya) bağlı olarak ödemede bulunulmuş ve fakat bu amaç gerçekleşmemişse bunun da iadesi gerekecektir.

Ancak iade borcu her zaman oluşmamaktadır. Zenginleşen kimse (bayi), haklı bir sebep olmaksızın edindiği şeyi (kalan intifa bedelini) geri isteme anında elinden çıkarmış bulunuyorsa, bu suretle geri istema zamanında malvarlığında artık bir çoğalma mevcut değilse, bir iade borcu yoktur. Ancak malvarlığından çıkan şey yerine başka bir değer malvarlığına girmişse (örneğin intifa bedeliyle arsa, makina vs. almışsa) bu halde yine iade borcu doğacaktır. Bütün bu hallerin nelerden ibaret olacağını burada saymak mümkün olmayıp olayın ve davanın durumuna göre belirlenecek ve ona göre savunma yapılacaktır.

Yine zenginleşen (bayi), iade halinde, zenginleşmeye sebep olan şey için yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri de iade borcundan düşebilecektir.

Haklı bir sebebe dayanmadan zenginleşen kimse kötüniyetli ise, iade borcu zenginleşme miktarının tamamını kapsar. Buradaki kötüniyet, zenginleşen (bayi) geri verme borcunu biliyorsa ve fakat kötüniyetle elinden çıkartmışsa, iade yükümlülüğü vardır. İntifa bedelinde böyle bir kötüniyetten bahsedilemezse de, diğer yatırımlarda (ariyet verilen mallar gibi) iade borcu bilinebilir.

Sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar, zarar görenin (dağıtıcının) verdiğini istemeye hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren en fazla on yıl içinde açılmalıdır.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

74 Cevaplar | “Sebepsiz zenginleşme”

 1. Av. Vedat GÜNEŞ 26. Şub, 2010 | 09:32

  Açılacak davaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre açılması gerektiğine katılmıyorum. İntifa sözleşmeleri taraflar arasındaki işletme sözleşmelerine bağlı olan sözleşmelerdir. İşletme sözleşmelerine bağlı intifa sözleşmeleri veya protokollerde tarafla arasında 15-20 yıl süreli bir ilişki kuruluyor. Dolayısıyla intifa sözleşmesinin ortadan kaldırılmasını isteyen bayi tarafar arasındaki bu iradeyi de sonlandırmak istemiş olacağından sözleşmeye aykırı hareket etmiş olacak. Bu nedenle açılacak davalar sözleşmeye aykırılıktan açılmalı ve bunun da süresi genel hükümlere göre belirlenir. Yani süre 10 yıldır. Bir an için sebepsiz zengineşme hükümlerine göre açılması gerektiği kabul edilse bile ortada henüz fiili bir durum olmadığı için süre başlamaz. intifanın sona erdiği andan ve bayilik ilişkisini kesildiği andan itibaren 1 yıllık süre başlar. önemli olan bayilik ilişkisinin kesilmesidir. Av. Vedat Güneş

 2. Sayın Av.Vedat Güneş
  Yorumlarınıza kısmen katılıyoruz. Ancak bayi istemese de 18.09.2010 tarihinden önce dağıtıcılar kendiliklerinden sözleşmeleri sonlandıracaklar. Zira Rekabet Kurumu’nun ceza vermesini göze alamayacaklardır. Burada bayiye yüklenecek bir kusur olmayacaktır.

 3. Av. Vedat GÜNEŞ 26. Şub, 2010 | 13:45

  İntifanın sona ermesi tek başına herhangi bir davayı gerektirmeyecektir. Bayilik ilişkisi devam ettiği sürece ortada bir zenginleşme veya fakirleşme olmayacağı için hukuki bir çekişme de olmayacaktır. Bayi, bayilik ilişkisini sona erdirdiği taktirde daha önce kararlaştırdıkları uzun süreli beraber çalışma iradesine aykırı hareket etmiş olacağından, kanımca sözleşmeye aykırı hareket etmiş olacak ve bu durumda aldığı fazlayı geri verme ile yükümlü olacaktır.

 4. Sayın Av.Vedat Güneş
  Siz bayilik sözleşmesiyle intifayı ayrı tuttuğunuz için böyle düşünüyorsunuz. Danıştay TOTAL-AKDAĞ kararından sonra Rekabet Kurulu aldığı kararda, tüm sözleşmeleri tek sözleşme olarak kabul etti. Yani intifa biter, bayilik devam eder gibi bir sonuç yok. Sözleşmelerin ilkinden başlayarak 5 yıl sonra tüm sözleşmeler biteceğinden, intifa biter bayilik devam eder şeklinde bir uygulamayı kurul kabul etmiyor. İntifa bitince ben bayilik ilişkimi devam ettireceğim olmaz. Ancak tüm sözleşmeler ortadan kalkar ve tarafların hür iradesiyle yeniden sözleşme içine girerlerse bu mümkün olacaktır.

 5. hüseyin gün 27. Şub, 2010 | 21:22

  güzel petrol olarak 2006 ocak ayında dağıtıcı firmayla 4 hissedar alarak , birimize muafakat ederek, birimiz adına 5 yıllık sözleşme imzaladık. 2006 haziran ayınada dağıtıcı firma lehine 15 yıllık intifa verildi.2011 acak ayında sözleşme bitiminde dağıtıcı firmanın bize verdiği
  15 yıllık intifa bedelinin , 10 yıllık kasmını faizleriyle iade edip başka bir dağıtıcı şirketle bayilik sözleşmesi imzalamak için intifa kalkarmı cevap verirseniz sevinirim.

 6. Sayın Hüseyin Gün
  Sözleşmelerin tamamı tek sözleşme sayıldığından 2011 yılının Ocak ayında sözleşmeleriniz biter. İade kısmı sözleşmenin bitmesi için bir ön koşul değildir.

 7. hüseyin gün 03. Mar, 2010 | 19:06

  Sayın editör bizler , 1/4 hisseye sahip A,B,C,D diye 4 hissedarız 2006 ocak ayında B,C,D hissedarlar A hissadarı muhafakat ederek A hissedar adına 5 yıllık bayilik sözleşmesi,dagıtıcı firma lehine 15 yıllıkta intifa verildi.2006 haziran ayında B hissadarı hisslerini A,B,C ye devrederek suan hisse durumu 1/3 , 1/3 oldu.Dagıtıcı firma 4 hissedara gönderdigi noterden ihtarname ile 15 gün süre içinde intifa bedeli ile ilgili kazanımlarımızın tamamlanamayan süreye isabet eden kısmını ve de ariyeten elimizde bulunan dagıtıcı firma adına tüm malzeme ve techizatı iade etmemizi istemedektedır.
  Dagıtıcı firmanın B hissedarından bu kazanımları ve techizad ve malzemelerı isteme hakkı warmı ?
  Ayrıca C hissedarı olarak 2011 yılında bıtecek bayilik sözleşmesı tenıcesınde dagıtıcı firma ile yeni sözleşme imzalamayacagımızı,intifa bedelinin tamamlanamayan süreye isabet eden payımıza düşen kısmını dolar bazında ödeyecegımızı,istasyonda bulunan dagıtıcı firmaya ait tüm malzeme techizadları ( hava saati,reklam panoları,giydirmeler,bom direği) iade edecegimize ilişkin ihtarname C hissedarı olarak noterden dagıtıcı firmaya cektik.
  Suan istasyonun sahibi olan A,C,D hissedarları olarak , C hissedarının dagıtıcı firma ile sözleşme imzalamayacagını dagıtıcı firmaya bildirmiş, A ve D hissedarı C nin muhafakatı olmadan yeni bayilik sözleşmesi dagıtıcı firma ile imzalayabilirmi ?
  Ayrıca C hissedarı olarak A ve D hissedarlarından 2 ay içinde hisselerini almak suretiyle 2011 ocak ayında yeni bir dagıtıcı firma ile bayilik sözleşmesi imzalayabilirmiyim ( A ve D hissedarlarının intifa kazanımlarının tamamlanamayan süreye isabet eden kısmını ödemek suretiyle). İntifa ocak 2011 de kendiliginden kalkarmı yoksa dava mı açmamız gerekir.Dava süresince intifa dagıtıcı firma lehine tapu kütüğünde kaldıgı sürece , başka dagıtıcı firma ile intifa sözleşmesi vede bayilik sözleşmesi yapabılırmıyız ? Yanıt verırsenız sevinirim teşekkürler ..

 8. Sayın Hüseyin Gün

  Hissedarların sorumluluklarını burada tek tek açıklayamayız. Zira ne intifa senedini ne de bayilik sözleşmesi ve diğer protokolleri bilmekteyiz. Ayrıca bu sizin özel işiniz ve bir avukata başvurmakta fayda vardır.

  İntifanın kendiliğinden kalkmayacağı Rekabet Kurulu kararlarında açıkça belirtilmektedir. Ancak dağıtıcılar kendiliklerinden kaldırırlarsa bunu biz bilemeyiz. Dağıtım firmalarının yüksek cezaları göze almayarak kaldıracağını ummaktayız.

  Ancak sürekli sölediğimiz gibi milyon dolarlık istasyonlarla ilgili işlemlerde bir avukata başvurmadan ihtarnamelere cevap vermenizi de anlayamıyoruz. Bu sizin işiniz değil, siz istasyonculuğunuzu yapın, hukuki işleri de hukukçular yapsın. Yoksa unutmayın siz kaybedersiniz.

 9. Name (required)mehmet 03. Mar, 2010 | 21:42

  sayın editör 2007 yılı eylül ayında 15 yıllık intifa vererek bayilik sözleşmesi imzaladık.buna bağlı olarak belli bir hibe aldık.istasyonumuzu yeni yaptık bunu belirteyim.ama aldığımız hibe istasyon maliyetimizin çok altında fakat dağıtım firması yeni çıkan intifalar 10 yıla çıktı deyip bizim 5.yıl sonunda serbest kalamayacağımızı söylüyor.10 yıllık intifalarda istasyonun tamamının dağıtım firması tarafından yapılması gerektiğini söylüyor bu durumdan bizi aydınlatırsanız sevinirim…

 10. Sayın Mehmet bey

  Çelişkiye düşerseniz siz de Rekabet Kurumu’na başvurarak 5 yılın sonunda intifanızın biteceği doğrultusunda karar alın. Dağıtım firmaları yeni çıkış yolları peşinde ve sizi de buna çekmeye çalışıyorlardır.

 11. teyfik güler 09. Mar, 2010 | 19:57

  2006 şubat ayında dağıtıcı firmayla 5 yıllık bayilik sözleşmesi, 120 000 tl intifa bedeli alarak 15 yıllık ta intifa sözleşmesi yaptık. amacım bayilik sözleşmesibitiminde değişik bir dağıtıcı firmayla sözleşme imzalamak.bu durumda dağıtıcı firmanın bize gönderdiği ihtarnameye 12 marta kadar cvp vermek sizlerle sözleşme bitiminde calışmayacağımız demek mi lehimize olur .yoksa 2011 şubat ayını bekleyip sözleşmenin kendiliğinden bitmesini ve dağıtıcı firmanın intifa bedeli için bekleyip dava açmnasımı lehimize olur.

 12. Sayın Teyfik Güler
  12 Mart diye bir tarih yok. Ancak ne yapacağınıza karar verdikten sonra ve hukuki yolları doğru kullanarak cevap vermek gerekir. Bu sebeple de avukatınıza başvurun. Cevap vermemek yanlış cevaptan iyidir.

 13. sayın editör verecğiniz cvp lar ıcın şimdiden teşekurler hazırladğınız kıtabıda aldık cok guzel olmuş. biz 1996 haizran ayında 25yıllk bayılık ve intifa imzaladık öğrenmek istedğimiz 18.09.2010 tarihınde bızım hem ıntıfamız hemde bayılık anlaşmamız bıtecekmı..teşekurler

 14. Sayın Ahmet bey,
  18.09.2010 tarihinde hem bayiliğiniz hem de intifanız son bulur. Kitabı beğendiğiniz için ayrıca mutlu olduk.

 15. ERKAN SELEN 18. Mar, 2010 | 06:53

  Bayilik antlaşmamı 1,09,2006 tarihinde dağıtıcı firmamla yaptım.Edindiğim bilgiye göre intifalar eylül ayında bitiyormuş.Bayilik sözleşmem de aynı zamanda biter mi eğer bitmezse ne olur.İntifanın bitmesi için ne yapmak gerekir.
  Bilgilerinize arz ederim.

 16. Sayın Erkan Selen
  Sözleşmelerinizin ve intifanızın ilk başlangıç tarihi 18.09.2005 den önceyse, sözleşmeniz de18.09.2010 tarihinde biter.

 17. ERKAN SELEN 18. Mar, 2010 | 08:13

  İntifam 2005 den önce verildi.Bayilik sözleşmemi 01.09.2006 tarihinde yaptım.İntifam biter bayilik sözleşmemle yine devam edebilir miyim?

 18. Sayın Selen
  Devam etmek isterseniz sözleşme sonlandırılır ve yeni sözleşme yapılır.

 19. sayın editor ben 10 yılığına istasyon kiraladım, bizim mülk sahibi 15.o4.2009 da 10 yılık intifa sözleşmesi yapmış, ben iki yıl önce şirketi mülk sahibinden satın alarak aynı söleşmeyle devam ediyorum, mülk sahibi bayılık almak içın tapuya 80 bin tl ipotek vermiş ayreten senede 500 bin litre satma tahudu vermiş biz bunun yarısını yerine getırmedık. B u yeni yasayla intifayı kaldırsak karşı taraf dava açacaktır buyuk ihtimal.nasıl sonuçlanır? saygılarımla arz ederim.

 20. Sayın A.Vahap
  Siz kira anlaşması yaptığınızda bayilik sözleşmesini kendiniz mi yaptınız. Yani kiracı şirket halen devam eden şirket mi. Mülk sahibi olmanın önemi yok, kim taahhüt etmiş, halen kim işletiyor.

 21. sayın editör şu anki şirketimiz mülk sahibine ait i biz şirketın bütün hiselerini satın aldık yani şirketi devraldık, mülk sahibi bayilik sözleşmesini bu şirketle yapmış, biz yeni bir sözleşme yada bayılık sözleşmesini yapmadık aynısıyla devam etik. mülk sahibi tahut etmiş 2 yıl çalıştırmış yapamamış bize kiraya verdi bizde iki yıla yakın işletiyoruz rekabet edemiyoruz düşük iskonto olduğu içın. saygılarımla şimden teşekür ederim.

 22. Sayı A.Vahap
  Bayilik sözleşmesini hangi şirket yapmışsa sözleşme hükümlerinden sorumluluk da ona attir.

 23. Sayın Editör;
  21/04/2008 tarihinde 15 yıllık intifa sözleşmesi bayilik anlaşması yapmış bulunuyorum. Dağıtıcı firma tarafıma 22/03/2010 tarihinde İstanbul 1.Asliye Ticaret mahkemesinde sebebsiz zenginleşme davası açarak 21/04/2013 tarihinde bayilik sözleşmemizin sona ererek, kalan 10 yıllık süreye ait hibe tutarının, intifa süresinin 5 yıla düştüğü karar tarihi olan 12/03/2009 tarihinden itibaren üfe temerrüt faizi ile hesaplayarak talep etmektedir. Yapılan hibe tutarının sözleşme süresi bitmeden ve geriye dönük tarih baz alınarak faiz hesapkanarak talep edilmesi doğrumudur. Mahkeme evrakları bana 22/03/2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. İstasyonum Bursa yenişehirde olup, bu konularda uzman olan avukat bulamamaktayım. bu konudada yardımcı olusanız sevinirim. İyi günler

 24. Sayın Kemal Hece
  Bütün dağıtıcı firmalar bayilerine bu tür davaları açtılar. Ancak her bayiden geri istenebilkecek, istenemeyecek ya da hiç bir şekilde istenemiyecek değerleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Bu sebeple bu konuda buradan yardımcı olmamız zor. Ancak istasyonlaw.gmail.com adresine telefonlarınızı yazarsanız sitemiz hukuk müşaviri ile sizi görüştürebiliriz. Bu konuda yardımcı olup olamayacağına kendisi karar verecektir. Saygılarımızla

 25. Sayın editör dünde yazmıştım, şirketin yaptığı sözleşme bizi bağlıyor doğrudur,ancak asıl sorum biz dağıtım şirketiyle 5 yılı doldurduğumuz tarihten itibaren ayrılsak biz satmadığımız maldan dolayı dağıtım şirketine hukuki olarak tazminat ödeyecekmıyız. saygılarımla arz ederim

 26. sayın editör biz verdiğimiz tahutan dolayı satmadığımız malın karını dağıtım şirketine ödeyecekmıyız arz edrim.

 27. Sayın A.Vahap
  5 yıl için satamadığınızı ödersiniz.

 28. mesut berkant 02. May, 2010 | 23:10

  sayın editör
  16.09.2006 fırma ıle 5 yıllık antlasma yaptık,ıntıfa ıse 10 yıl, antlasmayı tek taraflı fes edersem,yapılan ıse sadece totem,pompalar,bunlar ıade mı edılır,yoksa bedellerı mı talep edılır?
  ayrıca normal surem hangı tarıhte son bulur yenı epdk yasasına gore.
  saygılarımla

 29. Sayın Mesut Berkant
  İntifanın başlangıç tarihini yazmamışsınız. O da 16.09.2006 tarihinde yapılmışsa hepsi 16.09.2011 de biter. Sözleşmenizi bilmeden neyi nasıl talep edeceklerini nasıl bilelim. Sözleşmenzi bir avukata gösterin, o size söyleyecektir.

 30. SERHAT ÇİÇEK 18. Ağu, 2010 | 12:49

  SAYIN EDİTÖR,
  İSTASYONUMUZU 2008 YILININ MART AYINDA BAŞKA BİR ŞİRKETTEN SATIN ALDIK. SATIN ALDIĞIMIZ ŞİRKET 2004 YILINDA DAĞITICI ŞİRKETE 15 YILLIĞINA İNTİFA VERMİŞ VE BİZ DE MEVCUT İNTİFAYI KABUL ETTİK. YANİ YENİ BİR İNTİFA SÖZLEŞMESİ İMZALANMADI; DOLAYISIYLA BİZDEN ÖNCEKİ ŞİRKETE VERİLEN BİRTAKIM HİBE VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ŞİRKETİMİZ DEĞİL, BİZDEN ÖNCEKİ FİRMA FAYDALANMIŞTIR. DAĞITICI ŞİRKETİN BİZE AÇTIĞI SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASINDA BİZDEN, DİĞER FİRMAYA VERİLEN HİBE VE KREDİLER İÇİN YASAL FAİZLERİYLE BİRLİKTE GERİ ÖDEME İSTENMEKTEDİR. MERAK ETTİĞİM KONU ŞU; ŞİRKETİMİZE VERİLMEYEN BİR PARA YADA BENZERİ META, NASIL OLUYOR DA BİZDEN TALEP EDİLİYOR.
  BİR DİĞER KONUDA BİZİM SÖZLEŞME İMZALADIĞIMIZ TARİH MART 2008 ANCAK İNTİFA BAŞLANGIÇ SÜRESİ 2004 YILI. BU DURUMDA MEVCUT DAĞITICI ŞİRKETLE OLAN ANLAŞMAMIZ SONA ERER Mİ YOKSA SÖZLEŞME TARİHİ YENİ OLDUĞU İÇİN DEVAM MI EDER? CEVABINIZI BEKLİYORUM, İYİ ÇALIŞMALAR…

 31. Sayın Serhat Çiçek

  Sizden önce intifayı veren aynı zamanda bayilik sözleşmesi yapmışsa intifa biter. Sizin sözleşmeniz ayrı bir sözleşme olduğundan sözleşmeniz 5 yıl devam eder. Sebepsiz zenginleşme dava dosyası incelenmeden, talebi görmeden bir cevap vermek doğru değil.

 32. SAYIN AV. VEDAT GÜNEŞ SİZE BİR ŞEY SORMAK İSTİYORUM CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM BİZ 2003 YILINDA 15 YILLIK BİR SÖZLEŞME İMZALADIK BİR BAYİ İLE ŞUAN BİR BAŞKA BAYİ İLE ANLAŞMA İMZALADIK KENDİ BAYİMİZ Bİ TEKLİF GETİRMEDİĞİ İÇİN 18 İNDE NE OLUCAK VE ŞUNU SORMAK İSTİYORUM BAYİMİZ BİZE ÖDEDİĞİ PARANIN TAMAMINI GERİ ÖDEME İSTİYOR.BİZDE HEPSİNİ ÖDEMİYORUZ. BU 7 YILIN DÜŞÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ ONLARDA KABUL ETMİYORLAR. FAKAT 7 SENE BİZ BAYİ OLARAK ONLARLA ÇALIŞMIŞIZ ŞİMDİ BİZE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR SİZCE NE YAPMALIYIZ.

 33. Sayın Onur Kaya

  Öncelikle belirtelim ki Av.Vedat Güneş ismini nereden çıkarttınız bilmiyoruz, bu sayfalarda sorulara böyle bir kimse cevap vermiyor.

  Sorunuza bir önceki yorumda cevap verilmişti. Bekleyin dava açsınlar, sonra düşünürsünüz.

 34. mehmet gün 20. Kas, 2010 | 17:37

  Sayın Editör..,

  Bizler 3 hissedar olarak akaryakıt istasyonu sahibiyiz diğer iki hissedar bir hissedara muafakat ederek 2006 şubat ayında dağıtıcı firma ile 5 yıllık bayilik sözleşmesi,yine 2006 haziran ayında 15 yıllık intifa vererek dağıtıcı firma ile anlaştık 2011 subat ayında bayilik sözleşmemizin bitmesiyle intifa sözleşmemiz bitermi,dağıtıcı firma sebepsiz zenginleşmeden dolayı dava açabilirmi eğer dava açarsa bize ödediği 15 yıllık bedelimi ister yoksa bayilik sözleşmesinin bitiminden geriye kalan 10 yıllık kısmı içinmi dava açar.

 35. Mehmet bey,intifanız 2011 de biter ama diğer sorular tüm sözleşme ve belgeler incelenmeden cevaplanamaz.

 36. slm biz dagıtıcı firmayla 2006 yılında bayilik anlaşaması imzaladık ve hibe aldık belli bir miktarda kar marjı ve iskonto aldık daha sonra alılarımız degişti kar marjı geriledi iskonta 075 çektiler taahütü dolduramaz olduk ve 2 ay sonnra bayilik anlaşması sona eriyor bırakmak istiyoruz bunlar bize limitten dolayı dava açarlarmı kazanırlarmı bizim elimizde ilk 2 ayın alışların oranı ile şimdiki oranlar %50 fark var bu bizim şartlar degiştigi için satışlarımız düştü ne yapa biliriz SAYGILAR

 37. SLM BİZ 2006 YILININ ŞUBAT AYINDA
  DAGITICI FİRMAYLA SÖZLEŞME İMZALADIK BELLİ MİKTAR TAAHÜT EDEREK BİRAZ HİBE ALDIK OZAMAN KAR MARJI YÜKSEK VE İSKONTOLU MAL OLIYORDUK SÖZLEŞMEDEN 2 AY SONRA HERŞEY %50 DÜŞTÜ KAR MARJI VE İSKONTO SATIŞLAR YARIYA DÜŞTÜ BU ADAMLAR BİZE DAVA AÇARLARMI LİMİTTEN AÇARLARSA ELİMİZDEKİ İLK FATURALARIMIZDA ALIŞLAR İLE ŞİMDİKİ ALIŞLARIMIZDA %50 FARK SAVUNMADA BİZE NE KAZANDIRIR. SAYGILAR

 38. Uğur bey

  Dava açıp açmayacaklarını biz bilemeyiz. dava açtıklarında neler olması gerektiğini dilekçeye göre avukatınız size anlatacaktır.

 39. Sayın editör biz 3 hissedar olarak istasyonun malikiyiz.Ben ve kardesim abime muafakat ederek dağıtıcı firmayla 5 yıl bayilik sözleşmesi yapmış olup enerji piyasası kurumundan (epdk) lisans çıkartmış istasyonu 5 yıl çalıştırmıştır.Ben kardeşimden ve abimden hisselerini alarak istasyonun tek hakimi oldum.epdk dan lisans bidaha çıkartmam gerekirmi? yoksa lisans noterden devir yapılırmı?

 40. İbrahim bey, lisans kimin adına onu belirtmemişsiniz. Mülkde hissedar olabilirsiniz,işletici kim ?

 41. Bir benzin istasyonumuz var intifayı 3 ay önce sona erdirdik.Kira sözleşmesi ile (intifa vermeden) Bayilik alabilirlermi?

 42. Şule hanım, her dağıtım şirketinin bayilik verme şartları farklıdır. Kira sözleşmesiyle de yapanlar var.

 43. Sayın editör,

  Intifası geçen yıl biten bir istasyonum var. Şuanda pasif durumda. Mülk sahibi benim, arazi akaryakıt istasyonu imarlı. İşletici firma ise azınlık ortağı olduğum bir şirket. Şirket benden hisseleri karşılığı 1.000.000$ talep ediyor. ( Bu bedelin açıklaması olarak; ” Akaryakıt Lisans Bedeli ” diyor. Bu para normal midir ilk sorum. İkinci sorum ise; dağıtıcı firma ile görüşmelerimde 5 yıllık bayrak parası olarak 700.000$ teklif etti + yıllık kira. Bu fiyatları değerlendirebilir misiniz ?

  Mülk sahibi olarak, yeni bir şirket açarak istasyon açma izin ve belgelerine yapacağım harcamalar ne kadar tutar ? Böyle bir yol izleyebilir miyim, işleticiden devralmak yerine ?

 44. Sayın Can

  Ticari değerlendirmelerden uzak durmak istemekteyiz. Zira size 1000 lira pahalı olan şey bize ucuz gelebilir. Ticaret bir öngörü meselesidir. Bizler sadece hukukçuyuz. Bu sebeple rakamsal değerlendirmeleri başka kaynaklardan araştırmanızı öneririz.

 45. Cevdet Adem 24. Mar, 2012 | 22:33

  Sayın Editör
  2010 eylül ayında açılan sebepsiz zenginleşme davalarından herhangi birinden karara bağlananı oldumu acaba bu konuda bi bilginiz varmı. Yargıtay kararı olmasa bile yargıtaya gitmiş bir dava kararı mevcutmu.

 46. Cevdet bey birçok dava bitti ve Yargıtay’da bulunmakta.

 47. Sayin editör Yargıtay’da henüz karara bağlanmış bir dosya mevcut olmadiigindan benim bu biten davalardaki kararları bulabilmem çok güç acaba ne tür karalar çıkmış sizde bilgi varmı. Yorumlarda aradım ama maalesef bu konuda bir paylaşım bulamadım

 48. Cevdet bey, 18.09.2010 dan önce ve sonra açılan davalardan Yargıtay’a giden bir çok dosya var ama henüz tarih ve numara olarak Yargıtay’da esastan görüşülmesi bu aralar mümkün gözükmmektedir.

 49. Sayin Cevdet Bey ve Editor bey;

  Sebepsiz Zenginlesme ile ilgili olarak 2012 Ocak-subat aylarinda Istanbul ?. Asliyet Ticaret Mahkemesi 2010/….. esasi ile Davaci POAS davali ..Bayii hakkinda acilan davayi reddetti. ( Reddetme sebebi ise kisaca 2002/2 dikey sozlesmeler idari bir karar olup buna uymayan dagitim sirketleri hakkinda sadece idari yaptirim karari verilebilir dagitici ile bayi sirf dikey sozlemesine gore karsilikli olarak bayilik sozlesmesini sona erdirmis ise dagitim sirketinin sebepsiz zenginlesmeden dolayi dava acma hakki yoktur demistir) Benim bildigim dava budur. Herkese kolay gelsin

 50. Bu yorumun doğruluğunu teyit etme imkanımız olmadığından mahkeme ve dosya numarasını ve yazıyı yazan avukat arkadaşımızın ismini vermeyi uygun bulmadık.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi